Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Έναρξη έβδομου Θερινού Σχολείου στη Διαχείριση Αποβλήτων

Ξεκίνησε τo έβδομο Διεθνές Θερινό Σχολείο στην Διαχείριση Αποβλήτων που πραγματοποιείται από τις 11 μέχρι τις 24 Ιουλίου 2022 στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, μετά από την επιτυχή διοργάνωση των έξι προηγούμενων Θερινών Σχολείων. 

Το Θερινό Σχολείο  θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως για δύο εβδομάδες και σε αυτό θα διδάξουν  24 Έλληνες και ξένοι Καθηγητές Πανεπιστημίων. Απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για θέματα επεξεργασίας και διαχείρισης των αποβλήτων και στοχεύει στην εκπαίδευση σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και τις πρακτικές διαχείρισης κυρίως των υγρών αποβλήτων, αλλά και των βιοστερεών, με μεταφορά εμπειριών και τεχνογνωσίας από διαφορετικές χώρες. Έχει εισαχθεί εργαστηριακή θεματική ενότητα, όπου στους συμμετέχοντες θα γίνονται παρουσιάσεις μεθοδολογιών ανάλυσης των κυριότερων φυσικοχημικών παραμέτρων των υγρών αποβλήτων και θα αναλύονται δείγματα αποβλήτων. Επίσης θα υπάρχουν παρουσιάσεις για επικίνδυνα απόβλητα, καθώς επίσης και θα υπάρχει ενότητα για την ρύπανση σε υδάτινα οικοσυστήματα από απόβλητα ρυπαντές. 

Στους συμμετέχοντες παρέχεται και η δυνατότητα την δεύτερη εβδομάδα δια ζώσης παρακολούθησης στις εγκαταστάσεις του ΕΑΠ στην Πάτρα. 

Στην ιστοσελίδα του Σχολείου https://wastewater2022.eap.gr/ μπορείτε να αντλήσετε όλες σχετικές  πληροφορίες.  

Όπως και για τα προηγούμενα Σχολεία, έτσι και φέτος, έχει εξασφαλιστεί η συμμετοχή 24 διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων καθηγητών και ερευνητών, από διάφορα Πανεπιστήμια και ερευνητικά Ινστιτούτα ( Ελλάδα, Αμερική, Γερμανία, Κίνα,  Ιορδανία, Πολωνία).  

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Καθηγητής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Ιωάννης Καλαβρουζιώτης και το Σχολείο αναμένεται να το παρακολουθήσουν εκτός των ξένων συμμετεχόντων, μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς επίσης και στελέχη Υπουργείων, Διαχειριστικών Αρχών, αλλά και Ιδιωτικών Φορέων που απασχολούνται υπηρεσιακά με τα θέματα της διαχείρισης των υγρών και βιοστερεών. 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *