Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Επίσκεψη εκπροσώπων του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Ιαπωνίας για υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Ιαπωνίας (OUJ), του μεγαλύτερου ανοικτού και εξ αποστάσεως Ιδρύματος της χώρας με περίπου 85.000 ενεργούς φοιτητές.
Αναμένεται πενταμελής αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του OUJ Καθ. Masaya Iwanaga, τον Αντιπρόεδρο Καθ. Tooru Hayashi καθώς και καθηγητές και ανώτερους διοικητικούς υπαλλήλους. Στη συνάντηση θα συμμετέχουν από πλευράς ΕΑΠ, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Καθηγητής Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, οι Αντιπρόεδροι, οι Κοσμήτορες και θα δοθεί η δυνατότητα στα μέλη ΔΕΠ να παρακολουθήσουν τη συνάντηση διαδικτυακά προκειμένου να ενημερωθούν για ενδεχόμενες κοινές συνεργασίες.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των εκπροσώπων του OUJ, θα συζητηθούν θέματα ακαδημαϊκού και ερευνητικού ενδιαφέροντος με στόχο τη δημιουργία κοινού προγράμματος σπουδών και την ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ των μελών ΔΕΠ των δύο ιδρυμάτων.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *