Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία: Παρατυπίες στην αδειοδότηση των φωτοβολταϊκών πάρκων στις περιοχές Natura έλος Αρτζάν και Ανθόφυτο

Την έντονη διαμαρτυρία της εκφράζει η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία για την αδειοδότηση των δύο θηριωδών Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) σταθμών στις περιοχές NATURA (Ζώνες Ειδικής Προστασίας) GR1230005 «Περιοχή Έλους Αρτζάν» και GR1230006 «Περιοχή Ανθοφύτου» αντίστοιχα – και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο αυτές τελικά προέκυψαν, ο οποίος εγείρει πολλά ερωτηματικά και μεγάλη ανησυχία για το μέλλον των περιοχών NATURA.

Στο άρθρο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας γίνεται λόγος για παρατυπίες στην περιβαλλοντική αδειοδότηση που μάλιστα προέρχονται από τα ψηλότερα κλιμάκια του ΥΠΕΝ.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το σχετικό άρθρο

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *