Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: 84ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός στα Μαθηματικά “Ο Θαλής” για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2023

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.) διοργανώνει τον 84ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό
(Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ».

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την σχετική πρόσκληση

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης και της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των μαθητών σε ένα καθαρά διανοητικό τομέα αλλά και η επιλογή των μαθητών που θα στελεχώσουν τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στους Διεθνείς Μαθηματικούς Διαγωνισμούς.
Χρόνος, τόπος διεξαγωγής, διάρκεια
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2023 και ώρες 09:00-12:00, και θα έχει
διάρκεια τρεις (3) ώρες, θα απαρτίζεται δε από τέσσερα (4) θέματα πλήρους ανάπτυξης σε εξεταστικά
κέντρα σε όλη την Ελλάδα που θα οριστούν σε συνεργασία της ΕΜΕ με τις κατά τόπους Διευθύνσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα Παραρτήματα της ΕΜΕ όπου αυτά υπάρχουν. Σχετικό αίτημα για τη
συγκρότηση Τοπικών Επιτροπών για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού θα σταλεί στο Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων. Τα εξεταστικά κέντρα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ
(http://www.hms.gr/)λίγες μέρες πριν τον διαγωνισμό.
Ποιοι συμμετέχουν
Στον διαγωνισμό αυτόν μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές/τριες όλων των τάξεων των Λυκείων και
των Β’ και Γ’ τάξεων των Γυμνασίων της χώρας, οι οποίοι και θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή
στον/στην Διευθυντή/ντρια της Σχολικής μονάδας που φοιτούν. Οι Διευθυντές/ντριες των Σχολικών
μονάδων παρακαλούνται να ενημερώσουν τις οικίες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το
αργότερο μέχρι την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023 για τον αριθμό των ενδιαφερόμενων μαθητών ανά τάξη,
ώστε αυτές να ορίσουν σε συνεργασία με την ΕΜΕ τα εξεταστικά κέντρα.
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και είναι απαραίτητη η έγγραφη συγκατάθεση
των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους
Μπορούν να συμμετέχουν και μαθητές/τριες της Α΄ Γυμνασίου, αν το ζητήσουν και κατόπιν
συνεννόησης με την Επιτροπή Διαγωνισμών της ΕΜΕ, με τα θέματα της Β΄ Γυμνασίου.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *