Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: 5ος Διαγωνισμός Μαθηματικών Ικανοτήτων ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ. Σάββατο 11-3-2023 (Ηλεκτρονικά) Πληροφορίες, Εξεταστικά κέντρα, Πρόγραμμα

Πληροφορίες και Εξεταστικά κέντρα στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού

 http://www.hms.gr/pythagoras/index.html

Πότε θα διεξαχθεί:   Σάββατο 11 Μαρτίου 2023

Οι ώρες εξέτασης του διαγωνισμού ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 2023 για το Σάββατο 11 Μαρτίου 2023, είναι οι παρακάτω:

10.00 – 11.30  Τάξεις Ε΄,  ΣΤ  Δημοτικού

12.00 – 13.30  Τάξη Β΄  Δημοτικού

14.00 – 15.30  Τάξεις Γ΄,  Δ Δημοτικού

16.00 – 17.30  Τάξεις Α΄,  Β΄,  Γ΄  Γυμνασίου

Από την Δευτέρα 6-3-2023 όλοι οι μαθητές θα μπορούν να συνεχίσουν να εκτελούν τεστ προσομοίωσης σε διαφορετικά θέματα από αυτά του Σαββάτου 4-3-2023.

Ενημερώνουμε πως την ημέρα των εξετάσεων οι μαθητές δεν θα έχουν την δυνατότητα προβολής των απαντήσεών τους μετά την βαθμολόγησή τους. Αυτό θα είναι δυνατόν από την επομένη (Κυριακή 12-3-2023).

Πού και πώς θα διεξαχθεί
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί όπως και το 2022, ηλεκτρονικά, εξ αποστάσεως. Οι εγγραφές γίνονται σε  επιλεγμένα κέντρα τα οποία θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο https://pythagoras.hms.gr/hms_view/kentra.php

Ποιοι συμμετέχουν
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν δωρεάν μαθητές από την Β΄ τάξη Δημοτικού έως και την Γ΄ Γυμνασίου. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους είναι να έχουν γίνει συνδρομητές του περιοδικού «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» μέχρι και 7 Μαρτίου 2023. Η συνδρομή στο περιοδικό και παράλληλα η εγγραφή στον διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικά στα εξεταστικά κέντρα του διαγωνισμού.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι προαιρετική.

Πώς θα πραγματοποιείται η εγγραφή συνδρομητή στο περιοδικό
Η εγγραφή γίνεται αποκλειστικά μέσω του  κέντρου που επιλέγει ο μαθητής. Ο μαθητής θεωρείται εγγεγραμμένος μόνο όταν έχει εξοφλήσει τη συνδρομή του για το περιοδικό, που είναι 10€. 
Οι εγγραφές γίνονται μόνο στα  κέντρα και  ξεκινούν στις 16 Ιανουαρίου 2023 και ολοκληρώνονται στις 7 Μαρτίου 2023. Μαθητής που δεν έχει εξοφλήσει τη συνδρομή του μέχρι τις 8 Μαρτίου 2022 δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *