Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: 15ος Μαθητικός Διαγωνισμός “Παιχνίδι και Μαθηματικά” 28-5-2021 : Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής

 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28 Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή, κατά τις δυο πρώτες διδακτικές ώρες 8.15 έως 10.15, για τους μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης. (Σχ. Απόφαση Υ.ΠAI.Θ : Φ.14/28124/ΦΔ/31758/Δ1/19‐3‐2021, η οποία και επισυνάπτεται)
 2. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΛΥΣΕΩΝ
  • Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι προαιρετική και μπορούν να λάβουν μέρος σ’ αυτόν Δημοτικά Σχολεία από όλη τη χώρα.
  • Τα σχολεία δηλώνουν συμμετοχή στον διαγωνισμό, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση στην ιστοσελίδα (site) της EME (http://www.hms.gr), και παραλαμβάνουν το πρωί του Διαγωνισμού τις οδηγίες, τα θέματα και τις βεβαιώσεις συμμετοχής, στο email του σχολείου.
  Εναλλακτικά οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων μπορούν το πρωί της Παρασκευής 28 / 05 / 2021 «να κατεβάσουν» το αρχείο με τις οδηγίες, και τα θέματα του διαγωνισμού από τις ιστοσελίδες:
  α) του Σχολικού δικτύου (http://www.sch.gr), β) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (http://www.iep.edu.gr) και γ) της ΕΜΕ (http://www.hms.gr)
  • Η Βεβαίωση Συμμετοχής των μαθητών και τα πιστοποιητικά συμμετοχής των εκπαιδευτικών θα σταλούν στο email σας μετά το πέρας του διαγωνισμού και παρακαλούμε να αναπαραχθούν και να δοθούν
  σε όλους τους μαθητές που θα συμμετάσχουν. Επίσης, να δοθεί το Πιστοποιητικό Συμμετοχής στον
  Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς των τάξεων που θα συμμετάσχουν.
  • Σε όσα σχολεία έχουν συμπληρώσει την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, θα σταλούν ηλεκτρονικά στο email τους, το αρχείο με τα θέματα του διαγωνισμού, οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά συμμετοχής μαθητών και εκπαιδευτικών.
  • Μετά τη λήξη του διαγωνισμού, οι λύσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας http://www.hms.gr και http://www.sch.gr
 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ
  • Ο Διευθυντής του Σχολείου με τους δασκάλους των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄, θα μεριμνήσουν να αναπαραχθούν τα θέματα. Ο δάσκαλος κάθε τμήματος θα μοιράσει τα θέματα με τα ερωτήματαδραστηριότητες στους μαθητές της τάξης του.
  • Παρακαλούμε, τα γραπτά των μαθητών να βαθμολογηθούν από τον δάσκαλο του τμήματος.
  • Η βαθμολόγηση των γραπτών θα γίνει σε 100βάθμια κλίμακα. Τα θέματα είναι όλα ισότιμα και βαθμολογούνται με 10 μονάδες το καθένα (άριστα για το κάθε γραπτό, οι 100 μονάδες). Σε όσα θέματα υπάρχουν επιμέρους ερωτήματα, είναι και αυτά ισότιμα.
  • Ο Διευθυντής του Σχολείου θα συγκεντρώσει μέσα σε φάκελο ανά τμήμα:
  α) ονομαστική κατάσταση μαθητών με την αντίστοιχη βαθμολογία
  β) τα πρωτότυπα γραπτά βαθμολογημένα
 4. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΡΑΠΤΩΝ
  Παρακαλούμε στο/ους φάκελο/ους να σημειωθούν τα παρακάτω στοιχεία:
  του αποστολέα:
  Ονομασία Σχολείου
  Διεύθυνση Σχολείου
  Ον/μο Διευθυντή
  Τηλέφωνο και Email σχολείου
  Αριθμός Γραπτών (ανά τμήμα και τάξη)
  του παραλήπτη:
  Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
  Για το διαγωνισμό
  «Παιχνίδι και Μαθηματικά» του περιοδικού «ο Μικρός Ευκλείδης»
  Οι παραπάνω φάκελοι θα παραδοθούν στο Διευθυντή της Διεύθυνσης Π.Ε., μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (10 ημέρες), από τον οποίο θα τους παραλάβει ο Πρόεδρος του παραρτήματος της ΕΜΕ, μετά
  από τηλεφωνική επικοινωνία.
  Για τους Νομούς Αττικής, Δράμας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Θεσσαλονίκης, Θεσπρωτίας, Κεφαλληνίας, Κυκλάδων, Πέλλας, Πρέβεζας, Ρεθύμνου, Φωκίδας και Χαλκιδικής, παρακαλούμε οι Διευθύνσεις Πρωτ. Εκπ/σης να αποστείλουν τα γραπτά στα γραφεία της ΕΜΕ στην Αθήνα, (Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34, 106 79 ΑΘΗΝΑ).
 5. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
  • Η Ε.Μ.Ε. θα ενημερώσει για τα αποτελέσματα, και πιο συγκεκριμένα για το όνομα ή τα ονόματα σε περίπτωση ισοβαθμίας του μαθητή ή της μαθήτριας που είχε την καλύτερη επίδοση ανά τμήμα και τάξη, χωρίς να αναφέρει τη βαθμολογία κανενός μαθητή (τα ονόματα των βραβευομένων θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ, κατά σχολείο, τάξη και τμήμα).
  • Η Ε.Μ.Ε. μέσω των Παραρτημάτων της, σε συνεργασία με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τον Διευθυντή του κάθε σχολείου, θα οργανώσει εκδηλώσεις κατά τις οποίες θα απονείμει Βεβαίωση Διάκρισης στον μαθητή ή στους μαθητές με την καλύτερη επίδοση ανά τάξη και τμήμα.

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο
  της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
  Ο Πρόεδρος
  Ανάργυρος Φελλούρης
  Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου
  Πολυτεχνείου
  Ο Γενικός Γραμματέας
  Παναγιώτης Δρούτσας
  Καθηγητής Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης
  ΧΡΗΣΙΜΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
  Ο δάσκαλος μπορεί να φωτοτυπήσει τα γραπτά των μαθητών και να τους τα δώσει (χωρίς βαθμό) με σκοπό να γίνει αυτοδιόρθωση των λαθών μέσα στην τάξη από τους μαθητές και να ολοκληρωθεί έτσι ο σκοπός της δραστηριότητας (ανατροφοδότηση).
  Για την εξάσκηση των μαθητών στο ιστότοπο της
  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (www.hms.gr) υπάρχουν τα θέματα του προηγούμενου διαγωνισμού «ΠΑΙΧΝΙΔΙ και ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *