Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: 14 Μαΐου ο συμπληρωματικός διαγωνισμός Θαλής. Την 5η Ιουνίου η Μαθηματική Ολυμπιάδα Αρχιμήδης. Τα εξεταστικά κέντρα

Εγκύκλιος για την συμπληρωματική διενέργεια του 81ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ» – και Διοργάνωση Εθνικής Μαθηματικής Ολυμπιάδας « Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» σχ.
έτος 2020-2021 εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να; ανοίξετε την εγκύκλιο.

Όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο . . .

ο συμπληρωματικός διαγωνισμός Θαλής θα διεξαχθεί την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021, για τα Λύκεια των Νομών Θεσσαλονίκης και Σερρών που τελούσαν υπό αναστολή λειτουργίας λόγω της έξαρσης της πανδημίας στις 6/11/2020.

Μετά τη συμπλήρωση του διαγωνισμού «Ο ΘΑΛΗΣ», θα διεξαχθεί η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», για το έτος 2021, σε 15 εξεταστικά Κέντρα σε όλη την Ελλάδα υπό την εποπτεία των Παραρτημάτων της ΕΜΕ με σκοπό την εξασφάλιση του αδιάβλητου του διαγωνισμού, αλλά και την αποφυγή της συγκέντρωσης όλων των μαθητών στην Αθήνα. Η καθιερωμένη βράβευση την επόμενη μέρα δε θα πραγματοποιηθεί.
Προτεινόμενη ημερομηνία: Σάββατο 5 Ιουνίου 2021, ώρα 10:00

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *