Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: Υπέρ των Σχολικών Συμβούλων των Μαθηματικών

Με δελτίο τύπου η Ελληνική μαθηματική εταιρεία αναφέρεται στο νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση των δομών εκπαίδευσης διατυπώνοντας τη θέση υπέρ του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων με ιδιαίτερη αναφορά στο έργο των Σχολικών Συμβούλων των Μαθηματικών.

Πολλοί Σχολικοί Σύμβουλοι των Μαθηματικών, αναφέρεται στο δελτίο τύπου,  στήριξαν και στηρίζουν μέχρι και σήμερα τις προσπάθειες της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας πυκνώνοντας τις τάξεις της και συμμετέχουν καθοριστικά στη διάδοση των Μαθηματικών ιδεών.
Σήμερα που ο θεσμός επανεξετάζεται κριτικά, εκτιμάμε πως είναι πολυτέλεια να θεωρείται αναλώσιμο τέτοιας τάξης επιστημονικό εκπαιδευτικό προσωπικό και να παροπλίζεται με ρυθμίσεις που υπολείπονται των αποδεκτών ορίων της αξιοκρατίας.

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία εκφράζει επιφυλάξεις για διατάξεις του νομοσχεδίου και ζητάει από το ΥΠΠΕΘ να επικρατήσουν ώριμες δεύτερες σκέψεις, προκειμένου να δοθεί αποδεκτή και βιώσιμη λύση σε συνεργασία με τους αρμόδιους εκπροσώπους του επιστημονικού φορέα των Σχολικών Συμβούλων.

Η Εκπαίδευση δεν αντέχει τις συνεχείς χωρίς επαρκή τεκμηρίωση αλλαγές, που στοχεύουν σε πρόσκαιρα οφέλη και αποσυνθέτουν την απαραίτητη ομοψυχία.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το δελτίο τύπου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *