Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού Πυθαγόρας της 11/3/2023

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας τα αποτελέσματα του διαγωνισμού Πυθαγόρας της 11/3/2023.

 Διακριθέντες μαθητές Σχολικού έτους 2022-2023

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *