Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού Πυθαγόρας

Αναρτήθηκαν στης ιστοσελίδα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας τα αποτελέσματα του διαγωνισμού μαθηματικών ικανοτήτων μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ που πραγματοποιήθηκε την 12/3/2022.

Διακριθέντες:

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022
Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *