Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: Συγκεντρωτικά εκλογικά αποτελέσματα εκλογών της 2-4-2023

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Μαθηματικές εταιρείας τα συγκεντρωτικά εκλογικά αποτελέσματα εκλογών της 2-4-2023.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *