Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: Πανηγυρική Εκδήλωση για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση της

Στην Ακαδημία Αθηνών θα πραγματοποιηθεί πανηγυρική  εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την

Ίδρυση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας τον Απρίλιο του 1918.

      Η εκδήλωση θα γίνει στις 20 Απριλίου 2018 και ώρα 19:00 στην Ανατολική Αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *