Ελληνική μαθηματική Εταιρεία: Οι λύσεις των θεμάτων του 81ου Διαγωνισμού Θαλής

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ οι λύσεις των θεμάτων του 81ου Διαγωνισμού Θαλής.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις λύσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *