Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: ΟΙ επιτυχόντες του διαγωνισμού Θαλής 2022/23

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ελλήνικης Μαθηματικής Εταιρείας οι πίνακες με τους επιτυχόντες του διαγωνισμού Θαλής της 11/11/2022

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *