Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: Νέος διαδικτυακός διαγωνισμός, Cyberspace Mathematical Competition, 13-14 Ιουλίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2020

      Νέος διαδικτυακός διαγωνισμός, Cyberspace Mathematical Competition,
13-14 Ιουλίου 2020

      Στο διαγωνισμό αυτόν συμμετέχουν οκτώ  υποψήφιοι εκ των οποίων τουλάχιστον δυο να είναι κορίτσια. Η επιλογή θα γίνει μέσω του διαγωνισμού ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ για τα αγόρια και του ΑΡΧΙΜΗΔΗ+ ΕGMO 2020 για τα κορίτσια.

     Σκοπός του διαγωνισμού η διασκέδαση και η πρακτική εξάσκηση για την Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών 2020. Ο διαγωνισμός δεν έχει σκοπό να υποκαταστήσει τη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα.

      Ο διαγωνισμός θα γίνει σε δύο διαδοχικές μέρες με πεντάωρη διάρκεια. Όλοι οι μαθητές θα γράψουν στο σπίτι τους και στη συνέχεια θα στείλουν τα σκαναρισμένα φύλλα απαντήσεών τους στον αρχηγό της ελληνικής ομάδας.

     Τα θέματα που θα πρέπει να απαντηθούν θα είναι 4 για κάθε μέρα. Το πρώτο θέμα κάθε μέρας θα είναι σε ευκολότερο επίπεδο από το πρώτο θέμα της Διεθνούς Μαθηματικής Ολυμπιάδας.

     Απαιτείται ο κάθε μαθητής ή μαθήτρια που θα προταθεί να κάνει ένα λογαριασμό εγγραφής στην ιστοσελίδα AoPS (Art of problem Solving).

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

     Ο Πρόεδρος                                                                                          Ο Γενικός Γραμματέας
     Ανάργυρος Φελλούρης                                                                              Παναγιώτης Δρούτσας
 Ομ.Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου                                       Καθηγητής Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *