Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: Μαθητικό Συνέδριο στα Μαθηματικά

Με ανακοίνωσή της η Ελληνική  Μαθηματική Εταιρεία γνωστοποιεί την διοργάνωση Μαθητικού Συνεδρίου, στο οποίο θα παρουσιαστούν εργασίες από ομάδες μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου πάνω στα Μαθηματικά και τις εφαρμογές τους, στην ιστορία τους, στη σύνδεση των Μαθηματικών με άλλες επιστήμες, με την κοινωνία και τον πολιτισμό και τον ρόλο τους σε διάφορους τομείς της ζωής. 

Το Μαθητικό Συνέδριο θα ενταχθεί στο πλαίσιο του 35ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας της ΕΜΕ.

Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν εκπονηθεί στο Σχολείο κατά τη διάρκεια της φετινής ή της περυσινής χρονιάς με την καθοδήγηση του καθηγητή των μαθητών. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα προηγείται μια σύντομη παρουσίαση της ομάδας των μαθητών και  του θέματος της εργασίας από τον επιβλέποντα  καθηγητή και θα ακολουθεί η ανάπτυξη του θέματος από κάποιον/ους  από τους μαθητές της ομάδας. Η παρουσίαση μπορεί να γίνει με χρήση του προγράμματος PowerPoint και θα είναι συνολικής διάρκειας 20 λεπτών.
Οι εργασίες (χωριστά περίληψη και πλήρες κείμενο) θα πρέπει να υποβληθούν στην ΕΜΕ:  info@hms.gr με την ένδειξη για το Μαθηματικό Συνέδριο το αργότερο μέχρι της 20 Νοεμβρίου 2018 από τον επιβλέποντα καθηγητή. Δεν θα περάσουν από κρίση, αρκεί η έγκρισή τους από τον επιβλέποντα καθηγητή. Οι περιλήψεις των εργασιών θα συγκεντρωθούν σε ειδικό φυλλάδιο το οποίο θα διανέμεται στους συμμετέχοντες στο μαθητικό συνέδριο με την εγγραφή τους. Μετά το Συνέδριο θα γίνει έκδοση των εργασιών σε ειδικό τόμο της ΕΜΕ. Η συμμετοχή στο συνέδριο έχει ένα μικρό κόστος, για την κάλυψη των οργανωτικών αναγκών, 5 ευρώ ανά μαθητή.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ανακοίνωση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *