Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: Θέματα και λύσεις του συμπληρωματικού διαγωνισμού Θαλής

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας τα θέματα και οι λύσεις του συμπληρωματικού διαγωνισμού Θαλής που έγινε την Παρασκευή 14/5/2021.

Λύσεις και Θέματα Διαγωνισμού Θαλής 2020-2021, Παρασκευή 14-5-2021 (νέο)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *