Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: Θέματα και Λύσεις του 13ου Μαθητικού Διαγωνισμού “Παιχνίδι και Μαθηματικά” (01-3-2019)

Αναρτήθηκαν στης ιστοσελίδα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας:


Θέματα για τους μαθητές της Ε’ τάξης
  
Θέματα για τους μαθητές της ΣΤ’ τάξη
 


Λύσεις για τους μαθητές της Ε’ τάξης (νέο)

Λύσεις για τους μαθητές της ΣΤ’ τάξης (νέο)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *