Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: Επισημάνσεις και ανησυχίες για την ποιότητα της Μαθηματικής Εκπαίδευσης σε συνθήκες πανδημίας. Όχι στην τράπεζα θεμάτων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2021

Επισημάνσεις και ανησυχίες της ΕΜΕ για την ποιότητα της  Μαθηματικής Εκπαίδευσης
σε συνθήκες πανδημίας.

•    Το ΔΣ της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, μαζί με τις ευχές για το νέο έτος, καλεί όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στην Μαθηματική Εκπαίδευση να επιδείξουν την ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία, παιδαγωγική ευελιξία και εκπαιδευτική προσαρμοστικότητα που απαιτούν οι πολύπλοκες συνθήκες της πανδημίας και των υγειονομικών περιοριστικών μέτρων.
•    Η συνέχιση της σχολικής λειτουργίας ανάμεσα στα χρονικά κενά της φυσικής παρουσίας με τη συμβολή ψηφιακών εφαρμογών  και διαδικτυακών πρακτικών εκπαιδευτικής επικοινωνίας συνιστά ένα αναγκαίο πείραμα χωρίς σχεδιασμό, μια σύνθετη παιδαγωγική διεργασία κατά την οποία η διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών μπορεί να εμπνεύσει, αλλά και να αποθαρρύνει, να προσελκύσει το ενδιαφέρον, αλλά και να απομακρύνει σημαντικό μέρος του μαθητικού πληθυσμού από τους στόχους της μαθηματικής εκπαίδευσης, χωρίς να διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία μέτρησης της κατανόησης των μαθηματικών εννοιών και τεχνικών, ώστε να επανέρχεται για να βελτιώνει την μάθηση για όλες και όλους.  
•    Το γεγονός της λειτουργικής αξιοποίησης και ενσωματωμένης χρήσης των Μαθηματικών και σε άλλα γνωστικά πεδία, επομένως οι πολλαπλές συνέπειες που ενδέχεται να επιφέρουν τυχόν ελλιπείς ή λανθασμένες κατανοήσεις των Μαθηματικών, καθιστά επιτακτική την αυξημένη προσοχή που θα πρέπει να επιδεικνύει το Υπουργείο και το ΙΕΠ σε κάθε εκπαιδευτική απόφαση που μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της μαθηματικής εκπαίδευσης στο ρευστό πλαίσιο της πανδημικής περιόδου.
•    Σε αυτό το πλαίσιο καλούμε τους αρμόδιους παράγοντες να απομακρύνουν σκέψεις για περαιτέρω επιβάρυνση του εξεταστικοκεντρικού χαρακτήρα των σχολικών μαθηματικών, όπως με την επιβολή της τράπεζας θεμάτων ή τον κεντρικό καθορισμό εξεταστέας ύλης και τρόπου διεξαγωγής των προαγωγικών εξετάσεων.
•    Προτείνουμε την διεύρυνση της ευθύνης των εκπαιδευτικών της κάθε σχολικής μονάδας στην εξεταστική διαδικασία, ώστε σε συνεργασία με τους περιφερειακούς συντονιστές εκπαιδευτικού σχεδιασμού να προσαρμόζονται στις παιδαγωγικές και τεχνολογικές δυνατότητες των σχολικών κοινοτήτων.
•    Η επιβολή παρεμβάσεων στο μαθηματικό περιεχόμενο, στις μεθόδους διδασκαλίας και τις εξεταστικές διαδικασίες  ενεργοποιεί δυστυχώς απρόβλεπτους αμυντικούς μηχανισμούς που στις εξ αποστάσεως συνθήκες ενδέχεται να οδηγήσει σε μαζική απομάκρυνση από την μαθηματική διδασκαλία και μάθηση με ολέθριες αρνητικές συνέπειες στην καλλιέργεια της ελεύθερης σκέψης και της δημιουργικής επινόησης των μαθητριών και μαθητών, στη κριτική ένταξη των νέων στην κοινωνική και οικονομική ζωή.   
•    Χρειάζεται συνεχής επικοινωνία με την εκπαιδευτική και μαθηματική κοινότητα, ευέλικτη προσαρμογή σε τοπικές συνθήκες κάθε σχολικής μονάδας και μόνιμη μέριμνα για τη συνοχή των σχολικών κοινοτήτων με ενίσχυση των πιο αδύναμων κρίκων τους.
•    Η ΕΜΕ προγραμματίζει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις σε συνεργασία με τα Παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα, για την  κατανόηση της σημασίας των Μαθηματικών στην ανάγνωση πολύπλοκων φαινομένων και την λήψη αποφάσεων στην πανδημική κρίση, για τη διασφάλιση του δικαιώματος όλων των μαθητών και μαθητριών σε μια ποιοτική και αποτελεσματική Μαθηματική Εκπαίδευση, χωρίς φραγμούς και αποκλεισμούς.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

     Ο Πρόεδρος                                                                                          Ο Γενικός Γραμματέας
     Ανάργυρος Φελλούρης                                                                              Παναγιώτης Δρούτσας
 Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου                                       Καθηγητής Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *