Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: Αναθέσεις που υποβαθμίζουν τη διδασκαλία των Μαθηματικών

Δελτίο τύπου με τίτλο:  Αναθέσεις που υποβαθμίζουν τη διδασκαλία των Μαθηματικών. Οι δεύτερες και τρίτες αναθέσεις, όταν δεν μπορούν να αποφευχθούν, να σχεδιάζονται υπεύθυνα και όχι ως γραφειοκρατική διεκπεραίωση, εξέδωσε η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.

Το πλήρες κείμενο

Η γραφειοκρατική πρακτική της κάλυψης των διδακτικών κενών στο σχολικό ωράριο έχει οδηγήσει σε παραπέρα αποδυνάμωση της μάθησης και σε υποβάθμιση της μορφωτικής αξίας των μαθημάτων που δεν διδάσκονται από εκπαιδευτικούς με την δέουσα γνωστική και διδακτική κατάρτιση.

Στην περίπτωση των Μαθηματικών, η συνήθης ανάθεση σε εκπαιδευτικούς με συναφή αρχική επιστημονική προέλευση, όπως των Φυσικών Επιστημών ή της Πληροφορικής να ακολουθήσουν υποχρεωτικά ένα Αναλυτικό Πρόγραμμα του οποίου αγνοούν τους στόχους, τη συνοχή και το επιστημολογικό και διδακτικό πλαίσιο, οδηγεί σε «διδακτική παπαγαλία» και δημιουργεί επιπλέον προβλήματα κατανόησης, σύνδεσης και συνέχειας στη μαθησιακή διεργασία. Οι επιπτώσεις είναι ακόμη πιο σοβαρές, όταν η ανάθεση γίνεται σε πιο απομακρυσμένες ειδικότητες και όταν συμβαίνει σε πιο ευαίσθητα και δύσκολα σχολικά περιβάλλοντα.

Το ΙΕΠ και το Υπουργείο Παιδείας, όταν αδυνατεί να καλύψει τα κενά με τις σωστές ειδικότητες, θα έπρεπε να αναζητήσει τρόπους ουσιαστικής κάλυψης του μορφωτικού κενού με ευέλικτες και διεπιστημονικές διδακτικές δράσεις, υπεύθυνα σχεδιασμένους στόχους και περιεχόμενο από τα στελέχη και τους συμβούλους.

Θα είχε για παράδειγμα ενδιαφέρον εάν επικέντρωναν στην ανάδειξη της σημασίας και των τρόπων αξιοποίησης των Μαθηματικών στις άλλες επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές και σχεδίαζαν αντίστοιχες διδακτικές δραστηριότητες με στόχους, με συμβατό περιεχόμενο, με παροχή διδακτικού υλικού και κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Δυστυχώς αυτή η διοικητική λογική της διεκπεραίωσης και της εκπαιδευτικής υποβάθμισης διατηρείται στις πρόσφατες αποφάσεις και τις πρακτικές που ακολούθησαν το Τεύχος Β’ 1509/02.05.2018 της εφημερίδας της Κυβέρνησης σχετικά με Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου. Πρόκειται για πρακτικές παιδαγωγικά ασύμβατες και επαγγελματικά προσβλητικές, όπως αναφέρουν στην επιστολή τους 59 Αρχιτέκτονες Μηχανικοί– Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία αναφέρεται ότι τους δόθηκαν ως ανάθεση « μαθήματα των Μαθηματικών (Άλγεβρα και Γεωμετρία στην Α’ και Β’ τάξη του ΕΠΑ.Λ.) και της Φυσικής (στο Γυμνάσιο), ενώ πρόκειται για Επιστήμες αυτόνομες που απαιτούν συνολική γνώση του αντικειμένου, με τις οποίες τα προγράμματα σπουδών των Αρχιτεκτόνων έχουν πολύ μικρή επαφή».(επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας, Δημοσιεύτηκε στο ESOS, 18/5/2018).

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία υποστηρίζει ότι κεντρικός άξονας της  αναβάθμισης της μαθηματικής εκπαίδευσης, σε όλα το φάσμα της Β/θμιας εκπαίδευσης, είναι η διδασκαλία των Μαθηματικών να γίνεται από καθηγητές Μαθηματικών ΠΕ03 ή σε έκτακτες περιπτώσεις και από εκπαιδευτικούς που είναι κάτοχοι πτυχίου Μαθηματικού ως δεύτερο πτυχίο, οι οποίοι πέραν της γνωστικής επάρκειας διαθέτουν και την αντίστοιχη διδακτική επάρκεια και μέσω των σπουδών τους, αλλά και μέσω ειδικών σπουδών, σεμιναρίων και επιμορφώσεων στη Διδακτική των Μαθηματικών.

Το Υπουργείο Παιδείας και το ΙΕΠ, που τιμούν τα Μαθηματικά ανακηρύσσοντας το 2018 ως έτος Μαθηματικών προς τιμήν τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΜΕ,  θα πρέπει να αναπροσανατολίσουν το σύνολο των ρυθμιστικών αποφάσεων και των διοικητικών τους πράξεων ώστε:

α) να αναβαθμίζουν και να εμπλουτίζουν ουσιαστικά τον ρόλο του μαθήματος των Μαθηματικών,

β) να αμβλύνουν αντί να οξύνουν τις τεράστιες ανισότητες που έχουν εγκαθιδρυθεί με ευθύνες της πολιτείας για τα ΕΠΑΛ,

γ) να καλλιεργούν την μορφωτική και κοινωνική αξία των επιστημών και να εμπνέουν θετική στάση

για τα Μαθηματικά σε όλες τις βαθμίδες και τις κατηγορίες της εκπαίδευσης.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Ο Πρόεδρος                                                                                            Ο Γενικός Γραμματέας
Ανάργυρος Φελλούρης                                                                                   Ιωάννης Τυρλής
Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου                                         Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *