Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση: Ολοκλήρωση Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικών/Φυσικής «Αριστοτέλης» 2023 και Επιλογή Μαθητικής Ομάδας για την Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2023

Ολοκληρώθηκαν οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικών (για το Δημοτικό) και Φυσικής (για το
Γυμνάσιο και Λύκειο) «Αριστοτέλης» 2023, οι οποίοι οδηγούν και στην Επιλογή της
Μαθητικής Ομάδας για τη συμμετοχή της χώρας μας στην Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2023
στο Τόκυο της Ιαπωνίας.
Ο Διαγωνισμός «Αριστοτέλης» και οι συμμετοχές της χώρας μας στις Ολυμπιάδες
οργανώνονται και διενεργούνται κάθε χρόνο (με έγκριση και την αιγίδα του Υπουργείου
Παιδείας) στα σχολεία όλης της χώρας και σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, από το Τμήμα
Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και την Ελληνική Εταιρεία Φυσικής
για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση, με εθελοντική συμμετοχή μελών και συνεργατών τους
(βλ. eefee.gr ή aristotelis.phys.uoa.gr ή micro-kosmos.uoa.gr).
Οι Στόχοι αυτής της διοργάνωσης και αυτής της συμμετοχής είναι −για την χώρα− η άμεση
αναζήτηση και προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού
πειραματισμού στις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και πρακτικές, αλλά −και για τους μαθητές−
μια πρώτη πρόσβαση στον ανοιχτό, διεθνή κόσμο της γνώσης και του ορθολογισμού.
A. Για την ολοκλήρωση των Πανελλήνιων Διαγωνισμών «Αριστοτέλης» 2023 διεξήχθησαν
−σύμφωνα με το πρόγραμμα και με φυσική παρουσία των μαθητών/τριών στα σχολεία τους−
οι διαγωνισμοί:

 • για τα Δημοτικά Σχολεία (Ε ́ και Στ ́ τάξεις), την 23η Μαρτίου 2023,
 • για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια (Α, Β και Γ ́ τάξεις), την 10η Μαρτίου 2023.
  Οι συμμετοχές των σχολείων και των μαθητών/τριών ξεπέρασαν και φέτος κάθε προσδοκία,
  ιδιαίτερα των μαθητών/τριών της γ’ λυκείου. Οφείλονται συγχαρητήρια τόσο σε όσους και
  όσες διαγωνίστηκαν όσο και στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν εμμέσως
  ή αμέσως στην προσπάθεια ή παρότρυναν τα παιδιά να συμμετάσχουν.
  Τα ονόματα των Μαθητών/τριών που θα τιμηθούν με Επαίνους Συμμετοχής, Εύφημες
  Μνείες και Βραβεία για την συμμετοχή και τις επιδόσεις θα ανακοινωθούν στους
  προαναφερθέντες διαδικτυακούς τόπους των οργανωτών. Σημειώνεται ότι τα θέματα, όπως
  κάθε χρόνο, αναρτώνται −με τις λύσεις τους− εγκαίρως στους ίδιους διαδικτυακούς τόπους,
  περιλαμβάνουν πειραματισμούς, αξιοποιούνται πάντα μεθοδολογικά και ασκησιολογικά ως
  πρότυπα, αλλά και αποτελούν πάντα παραδείγματα εθελοντικής προσφοράς στους μαθητές.
  B. Η επιλογή των πέντε μαθητών που θα αποτελέσουν φέτος την Ολυμπιακή Μαθητική
  Ομάδα ολοκληρώθηκε επίσης με τη διεξαγωγή της β ́ φάσης του Διαγωνισμού «Αριστοτέλης»
  2023 στα αμφιθέατρα και στα εργαστήρια του Τμήματος Φυσικής την 24η Απριλίου 2023,
  σύμφωνα με τον προγραμματισμό.
  Εκεί διαγωνίστηκαν 41 μαθητές/τριες από όλη την χώρα σε θεωρητικά θέματα (επί 2 ώρες)
  και πειραματικά θέματα (επί 1 ώρα), αφού τιμήθηκαν με βραβεία για τις επιδόσεις τους κατά
  την α’ φάση της Γ ́ λυκείου. Η διοργάνωση και η διεξαγωγή αυτής της διαδικασίας, που
  αποκαλείται β’ φάση του διαγωνισμού της Γ ́ λυκείου, συνιστά μια αντικειμενική και
  απαιτητική επιστημονική / εκπαιδευτική / οργανωτική / διοικητική … διαδικασία, που και
  φέτος ήταν πλήρως επιτυχημένη. Η διαδικασία αποτελεί την ελληνική έκδοση −ή και

προσομοίωση− της ετήσιας διεθνούς ολυμπιάδας φυσικής, με θεωρητικά και πειραματικά
θέματα.
Ήδη συγκροτήθηκε η πενταμελής ολυμπιακή ομάδα που θα αντιπροσωπεύσει, με φυσική
παρουσία,την χώρα μας στην φετινή 53η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής στο Τόκυο της Ιαπωνίας
(10 − 17 Ιουλ. 2023). Σημειώνεται ότι κάποιοι μαθητές επέτυχαν βαθμολογίες μεγαλύτερες
του 90/100, ενώ στις πρώτες δεκαπέντε θέσεις κατετάγησαν δυο μαθητές της Α ́ και της Β ́
Λυκείου (βλ. τους προαναφερθέντες διαδικτυακούς τόπους).
Η προετοιμασία των πέντε μαθητών θα γίνει, όπως κάθε χρόνο, επί δεκαήμερο λίγο πριν την
αναχώρησή τους για την Ολυμπιάδα, τόσο σε θεωρητικά όσο και πειραματικά θέματα, στα
Εργαστήρια του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ από συναδέλφους/μέλη του Τμήματος και της
ΕΕΦΕΕ, πάντα εθελοντικά.
Μετά το τέλος και της φετινής Διεθνούς Ολυμπιάδας Φυσικής θα αποστείλουμε −όπως κάθε
χρόνο− τον τελικό απολογισμό των Πανελλήνιων Διαγωνισμών 2023, της Διεθνούς
Ολυμπιάδας Φυσικής 2023 στο Υπουργείο Παιδείας (και θα τον ανακοινώσουμε σε όλους)
προσθέτοντας τα συμπεράσματα που προκύπτουν και τις προτάσεις μας για την εκπαίδευση
στη Φυσική στη χώρα μας.

Η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή
των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικής Λυκείου «Αριστοτέλης»
και της Ελληνικής συμμετοχής στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *