Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση: Β΄ Φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής «Αριστοτέλης» το Σάββατο 22/4/2023. Το πρόγραμμα

Πρόγραμμα Β΄ Φάσης (Σάββατο 22 Απριλίου 2023)

Παρακαλούνται οι μαθητές την ημέρα της Β φάσης του Πανελλήνιου Διαγωνισμού «Αριστοτέλης» να φέρουν μαζί τους υπογεγραμμένες από τους γονείς/κηδεμόνες τους τις παρακάτω Υπεύθυνες Δηλώσεις, εφόσον οι υπογράφοντες συμφωνούν με το περιεχόμενο τους. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις μπορεί να είναι ψηφιακές (μέσω της εφαρμογής του gov.gr) ή έντυπες και οι μαθητές δύνανται να τις έχουν αποθηκεύσει στα κινητά τους τηλέφωνα και να τις επιδείξουν όταν τους ζητηθεί.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *