Ελληνική Εταιρεία για την Φυσική στην Επιστήμη και την Εκπαίδευση: Θέματα, Ενδεικτικές Απαντήσεις και Βαθμολογία του Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού «Αριστοτέλης» 2022

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας για την Φυσική στην Επιστήμη και την Εκπαίδευση τα θέματα Ενδεικτικές Απαντήσεις και η Βαθμολογία του Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού «Αριστοτέλης» 2022.

Θέματα, Απαντήσεις, Βαθμολογία Ε’ τάξης

Θέματα, Απαντήσεις, Βαθμολογία ΣΤ’ τάξης

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *