Ελληνική Αστυνομία: Δημοσίευση προκήρυξης για την εισαγωγή ιδιωτών σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2023. Μέχρι 17/2 η υποβολή των δικαιολογητικών

Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνοµίας: https://www.astynomia.gr/ η προκήρυξη διαγωνισµού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωµατικών και Αστυφυλάκων µε το σύστηµα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενηµερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά µε τα δικαιολογητικά και τις ηµεροµηνίες υποβολής τους.

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνοµικό Τµήµα του τόπου κατοικίας ή διαµονής τους τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µέχρι την ώρα 15.00 της 17-02-2023.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την προκήρυξη

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *