Εκπαιδευτικό υλικό για μεθοδολογία STEM (Βιντεοανάλυση και ανάλυση φασμάτων)

Το diodos.edu.gr έλαβε από τον κ. Πολύδωρο Σταυρόπουλο και δημοσιεύει άρθρο με τίτλο:

Εκπαιδευτικό υλικό για μεθοδολογία STEM (Βιντεοανάλυση και ανάλυση φασμάτων)

Στο άρθρο παρουσιάζεται η χρήση του ελεύθερου λογισμικού Tracker video analysis  για την ανάπτυξη μέρους υλικού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μεθοδολογία STEM.

Επιδεικνύεται η διαδικασία υπολογισμού του μήκους κύματος της εκπεμπόμενης  από τον καταλύτη φωτεινής ακτινοβολίας με τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού Tracker video analysis. Για την θέρμανση του καταλύτη χρησιμοποιείται ηλεκτρική αντίσταση που τροφοδοτείται από δύο συσσωρευτές

Στη συνέχεια  με τη βοήθεια του Νόμου της Μετατόπισης του Wien υπολογίζεται η θερμοκρασία της πηγής που εκπέμπει  την ακτινοβολία δηλαδή του καταλύτη.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το άρθρο του κ. Σταυρόπουλου 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *