Εκπαιδευτικοί Δ.Ι.Ε.Κ: Ανησυχία για την καταβολή των δεδουλευμένων 2017 Β΄

Με επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα ΓΓΔΒΜΝΓ, τον Πρόεδρο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και την  Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ.  εκφράζει της ανησυχία της Ένωσης για σοβαρά θέματα που απασχολούν τα μέλη της όπως είναι:

  • κατά παράβαση   της Εργατικής νομοθεσίας μη υπογραφή ακόμα έως σήμερα στην υπογραφή των ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών.
  • η μη καταβολή εγκαίρως των δεδουλευμένων στους εκπαιδευτές
  • η αποδυνάμωση των Δ.Ι.Ε.Κ. σε διοικητικό προσωπικό,
  • η απομάκρυνση έμπειρων ως προς τις διαχειριστικές διαδικασίες των ΔΙΕΚ στελεχών,
  • η μη οριστικοποίηση έως και σήμερα των στοιχείων των εκπαιδευτών.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ανακοίνωση Ε.Δ.Ι.Ε.Κ. 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *