Εκδόθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η εγκύκλιος για την άρση αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης

Εκδόθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εγκύκλιος με αρ. .οικ.2/ 1868 /ΔΕΠ/8-2-2018 και θέμα: Άρση αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.4354/2015, μέσω της οποίας γνωστοποιείται ότι από 1-1-2018 αίρεται η αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 του Ν.4354/2015 και ενεργοποιείται εκ νέου η μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ιδίου νόμου 4354/2015, συνυπολογιζομένου και του τυχόν πλεονάζοντος χρόνου που είχε υπολογιστεί κατά την αρχική κατάταξη, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από 1-1-2016 μέχρι και 31-12-2017.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο του ΓΛΚ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *