Εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

Mε το ν.2193/1994 (ΦΕΚ 32/Α΄/1994) καθιερώθηκε η 19η Μαΐου, ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ελληνισμού του Πόντου και με το π.δ. 99/1994 (ΦΕΚ 78/Α΄/1994) έχει καθοριστεί, με λεπτομέρεια, το περιεχόμενο των εκδηλώσεων για την ημέρα αυτή και ο τρόπος οργάνωσης αυτών.

Οι φετινές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την 20η Μαΐου 2018, ημέρα Κυριακή.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *