Εκδήλωση ΕΑΠ: «Η Έρευνα στο ΕΑΠ – Ερευνητικά Εργαστήρια»

Την Πέμπτη 09 Μαρτίου 2023, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση που διοργάνωσε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με θέμα: «Η Έρευνα στο ΕΑΠ – Ερευνητικά Εργαστήρια».

Εναρκτήριο χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΕΑΠ, Καθηγητής κ. Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, ο οποίος επισήμανε ότι η εκδήλωση δε πραγματοποιείται μόνο στο πλαίσιο της διεπιστημονικότητας για την ανταλλαγή απόψεων και την ανάπτυξη συνεργασιών εντός του ΕΑΠ, αλλά κυρίως στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του ΕΑΠ. Σκοπός είναι να παρουσιαστεί το ερευνητικό προσωπικό, η εργαστηριακή υποδομή και το μεγάλο ερευνητικό έργο που παράγεται στο ΕΑΠ ώστε να ενημερωθούν οι εξωτερικοί φορείς και να προκύψουν συνεργασίες σε εργαστηριακό και ερευνητικό επίπεδο.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Καθηγητής κ. Αθανάσιος Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, ο οποίος έδωσε συγχαρητήρια σε όλο το ερευνητικό δυναμικό του ΕΑΠ για την πρωτοβουλία να παρουσιάσουν και να ενημερώσουν για το έργο τους, το οποίο αποτελεί βασικό βήμα για να υπάρξει σύνδεση και συνεργασία του Πανεπιστημίου με τις ΜΜΕ, την ελληνική κοινωνία και την ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Στη συνέχεια ενημέρωσε για τα ερευνητικά προγράμματα που πρόκειται να δημοσιευθούν από τη ΓΓΕΚ με σκοπό να υποστηρίξουν ερευνητικά αποτελέσματα με αντίκτυπο στην κοινωνία και την οικονομία.

Στη συνέχεια ο Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Καραμάνης, Αντιπρόεδρος Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, παρουσίασε τις ερευνητικές δράσεις και τα αποτελέσματα αυτών, μεταφέροντας τη συνολική εικόνα και τα αριθμητικά δεδομένα των προγραμμάτων και έργων που υλοποιεί ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ. Συμπερασματικά, ανέφερε ότι μέσα από τις εργασίες της συγκεκριμένης ημερίδας καταδεικνύεται ότι το ΕΑΠ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού ιδρύματος καθώς δεν αποτελεί απλώς και μόνο ένα Πανεπιστήμιο εξ αποστάσεως και ανοιχτής εκπαίδευσης, αλλά είναι και ένα Πανεπιστήμιο στο οποίο συντελείται σημαντική ερευνητική προσπάθεια με τα θεσμοθετημένα εργαστήρια σε ποικίλα ερευνητικά αντικείμενα και με τον σημαντικό ερευνητικό εξοπλισμό που διαθέτει.

Τον σημαντικό ερευνητικό εξοπλισμό του ΕΑΠ που χρηματοδοτήθηκε από το ΠΔΕ, παρουσίασε ο Αν. Καθηγητής κ. Λεωνίδας Δουκάκης, Αντιπρόεδρος Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, ενώ τόνισε την προστιθέμενη αξία που δημιουργεί η συγκεκριμένη εκδήλωση καθώς ενισχύει τη δυνατότητα ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ των ερευνητικών εργαστηρίων και Σχολών που θα οδηγήσουν στη μεγιστοποίηση οφέλους που δημιουργείται από την έρευνα. Ακολούθησαν οι ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις από τους Διευθυντές των εργαστηρίων και το ερευνητικό προσωπικό της ερευνητικής δραστηριότητας των 19 συνολικά θεσμοθετημένων εργαστηρίων των Σχολών του ΕΑΠ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *