Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου αποφοίτων Πληροφορικής/Μηχανικών Η/Υ

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας κοινοποιεί την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για δύο θέσεις Αποφοίτων Πληροφορικής/Μηχανικών Η/Υ.
Καταληκτική  ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η 6 Φεβρουαρίου 2018.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ανακοίνωση του ΕΚΤ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *