Εγκύκλιος για Παράλληλη στήριξη, ΕΒΠ, Σχολικό νοσηλευτή

Εκδόθηκε από το ΥΠΠΕΘ εγκύκλιος με αρ. 86699 /Δ3/25-5-2018 και θέμα: Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών

α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης

β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και

γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών /τριών, για το διδακτικό έτος 2018-2019

Έγκριση νέας και ανανέωση «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης»
 Η έγκριση νέας «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» αφορά στις παρακάτω περιπτώσεις :
1. Σε μαθητές για τους οποίους υποβάλλεται για πρώτη φορά ανάλογο αίτημα και αφορά στο σχολικό έτος 2018-2019.
2. Σε μαθητές για τους οποίους δεν είχε υποβληθεί αίτημα (από το γονέα ή κηδεμόνα) «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» κατά το απερχόμενο σχολικό έτος 2017-18, ενώ υπήρχε ανάλογη γνωμάτευση και εισήγηση-πρόταση από ΚΕΔΔΥ, σε ισχύ
3. Σε μαθητές που μεταβαίνουν προς φοίτηση από την Πρωτοβάθμια στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται νέα γνωμάτευση του οικείου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (Διευκρινίζεται ότι η μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο αφορά την ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης δηλαδή την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση).
 Η ανανέωση έγκρισης « παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» αφορά σε μαθητές για τους οποίους είχε υπάρξει σχετική έγκριση κατά το προηγούμενο σχολικό έτος 2017-18, εξαιρουμένων αυτών που αλλάζουν βαθμίδα εκπαίδευσης.

Στήριξη με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) ή Σχολικό Νοσηλευτή
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 6 και του άρθρου 18 του ν.3699/2008 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, η στήριξη με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) αφορά σε μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για θέματα αυτοεξυπηρέτησης, καθημερινής διαβίωσης και λειτουργικών διευκολύνσεών τους, οι οποίοι φοιτούν στα γενικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό
Ε.Α.Ε..

Η δυνατότητα στήριξης μαθητών του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αφορά και σε σχολικό νοσηλευτή κατόπιν γνωμάτευσης δημόσιου νοσοκομείου.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ με τα δικαιολογητικά και τις διαδικασίες 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *