ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΦΟΙΤΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Καθορισμός «Γραπτώς εξεταζόμενων» και «μη εξεταζόμενων μαθημάτων» των ΕΠΑ.Λ. και
τρόπου εξέτασης και αξιολόγησης των μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. κατά τη διάρκεια των
τετραμήνων και στις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. –
Οργάνωση προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ.

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ που περιλαμβάνει την Υ.Α. Φ13α/80125/Δ4 «Εγκύκλιος για τις εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

Φ13α/80125/Δ4 «Εγκύκλιος για τις εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

Α) Οι διαδικασίες εγγραφών – μετεγγραφών στα ΕΠΑΛ ορίζονται με την ΥΑ Φ1α/98933/Δ4 ΦΕΚ 2075 Τ Β΄ 15-6-2017.

Φ1α/98933/Δ4 ΦΕΚ 2075 Τ Β΄ 15-6/2017

Στην ίδια ΥΑ ορίζεται  και η διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης ΕΠΑΛ, ή τομέα ΕΠΑΛ, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί κατόπιν η εγγραφή ή μετεγγραφή του μαθητή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Σύνδεσμος με τον ιστότοπο του ΥΠΠΕΘ για την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης

(για την είσοδο απαιτούνται οι κωδικοί TAXISNET του κηδεμόνα).

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το βιβλίο “Προσανατολισμοί μετά το Γυμνάσιο” 

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο με θέμα Ενημέρωση σχετικά με την Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) 

Εγκύκλιος ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΣΘΗΤΕΥΟΜΉΝΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΊΑΣ 2/2019


B) Οι διαδικασίες διαχείρισης των απουσιών των μαθητών καθώς και του χαρακτηρισμού της φοίτησης τους  ορίζονται με την ΥΑ 133381 ΦΕΚ 2767 Τ Β΄24-8-2016 άρθρο 12 και μετέπειτα.

 ΥΑ 133381 ΦΕΚ 2627 Τ Β΄ 24/8/2016

Με το άρθρο 3 του ΠΔ 56 ΦΕΚ 91 Τ  Α΄19-5-2016 ορίζονται οι ημέρες των αργιών, σχολικών εορτών καθώς και τα διαστήματα των διακοπών 

ΠΔ 56 ΦΕΚ 91 Τ  Α΄ 19-5-2016 

Σχετικά με τις απουσίες των μαθητών που οφείλονται σε απεργίες των ΜΜΜ καθώς και σε ασθένεια λόγω του ιού της γρίπης Η1Ν1, πάγια τακτική του ΥΠ.Π.Ε.Θ. είναι η επικαιροποίηση κάθε χρόνο παλαιότερων εγκυκλίων που δίνουν τη δυνατότητα στους Συλλόγους Διδασκόντων, υπό προϋποθέσεις, να μη λαμβάνουν υπόψη αυτές τις απουσίες.

Εγκύκλιος για απουσίες λόγω του ιού της γρίπης Η1Ν1
 

Απουσίες λόγω απεργίας των ΜΜΜ

Απουσίες Αθλητών 


Γ) Οι διαδικασίες αξιολόγησης – χαρακτηρισμού της τελικής επίδοσης – προαγωγής – απόλυσης των μαθητών καθορίζονται από το ΠΔ 56 ΦΕΚ 91 Τ Α΄ 19-5-2019  όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 46 ΦΕΚ 68 Τ Α΄15-5-2017.

ΠΔ 56 ΦΕΚ 91 Τ Α΄ 19-5-2016
ΠΔ 42 ΦΕΚ 68 Τ Α΄ 15-5-2017 

ΥΑ 103539/Δ4/24-6-2016 Μη παρακολουθούντες 

Φ4/227407/Δ4/22-12-2017 Εγκύκλιος αξιολόγησης των μαθητών των ΕΠΑΛ 

YA 10645/ΓΔ4/23-1-2018 ΦΕΚ120 τ. Β΄ Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Απουσίες λόγω απεργιών ΜΜΜ ΦΕΚ 5/2018 

Διευκρινιστική 1η 

Διευκρινιστική 2η 

Αξιολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ και Μεταλυκειακού έτους Μαθητείας ΠΔ 40/2018 ΦΕΚ 76/30-4-2018 

ΦΕΚ 76 τ Α΄/30-4-2018 

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ΑΔΥΜ 

Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών