Εγγραφές στα Δημοτικά σχολεία για το σχ. έτος 2023/24. Δικαιολογητικά. Από 1 έως 20 Μαρτίου η προθεσμία

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας εγκύκλιος με θέμα: Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-24.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (αναζητείται από το σχολείο)

2. Βιβλιάριο Υγείας

3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας

5. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή
στο Δημοτικό

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *