Εγγραφές σε πειραματικά σχολεία. Οδηγίες, διευκρινίσεις

Εγκύκλιος με θέμα: Διευκρινίσεις για την εγγραφή μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό
έτος 2022-23
εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *