Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης Γυμνασίων λυκείων. Δημοσίευση Υ.Α. σε ΦΕΚ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 120 τ. Β΄η Υ.Α. 10645/ΓΔ4/23-01-2018 με θέμα: Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ 120 τ. Β΄ (ΥΑ10645/ΓΔ4/23-1-2018)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *