ΕΑΠ – Δελτίο Τύπου : 3ος κύκλος Σπουδών Τριών (3) Σύντομων Προγραμμάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας του. 5ος κύκλος Σπουδών Τριών (3) Σύντομων Προγραμμάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας. Υποβολή αιτήσεων έως 30/9

 

Δελτίο Τύπου


Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για τον 5ο & 3ο κύκλο Σπουδών έξι (6) Σύντομων Προγραμμάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το σχετικό Δελτίο τύπου

Τα προγράμματα απευθύνονται στο ευρύ κοινό και στοχεύουν στην επιμόρφωση των ενδιαφερομένων σε σύγχρονα επιστημονικά αντικείμενα που καλύπτει η Σχολή. Πραγματοποιούνται με τη μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) και οι εβδομάδες παρακολούθησης ποικίλουν ανάλογα το Πρόγραμμα (από 10 έως 32 εβδομάδες). Επιπλέον αντιστοιχούν σε 5 έως 20 Πιστωτικές Μονάδες ECTS, εντάσσονται στο 5ο, 6ο & 7ο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) και οδηγούν σε Πιστοποιητικό Προπτυχιακής & Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης του Ε.Α.Π.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα, αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως 30 Σεπτεμβρίου 2020 στον σύνδεσμο https://apps.eap.gr/sps_2019_5th/web/index.php?r=submission%2Findex&page=1
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sps-sthet@eap.gr (αρμόδια: κ. Τερέζη) και μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. www.eap.gr


Αναλυτικά τα Σύντομα Προγράμματα Σπουδών:

Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας – 5ος κύκλος

Το πρόγραμμα στοχεύει στην επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν την

εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών στην γεωργική παραγωγή. Ειδικότερα, παρέχονται βασικές γνώσεις εφαρμογής μεθοδολογιών Γεωργίας Ακριβείας (ΓΑ) στην διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων με έμφαση την ορθολογικότερη διαχείριση των συντελεστών παραγωγής (αρδευτικό νερό, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα κ.α), την μείωση του κόστους παραγωγής και τελικά την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργικής παραγωγή

Εισαγωγή στη Διαχείριση Αποβλήτων – 5ος κύκλος
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα πτυχιούχων επαγγελματιών που

δραστηριοποιούνται στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες και επιθυμούν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στην καθημερινή τους εργασία. Επίσης αυτό το πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν τεταρτοετείς και επί πτυχίω φοιτητές όλων των ειδικοτήτων.

Φυσικά καταστροφικά φαινόμενα υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής – 5ος κύκλος

Η κλιματική αλλαγή που συντελείται στον πλανήτη, εκτός από την επίδρασή της στο κλίμα,

επιδρά άμεσα στη συχνότητα και τη σφοδρότητα εκδήλωσης φυσικών καταστροφικών φαινομένων. Τα καταστροφικά φαινόμενα που φαίνονται να επηρεάζονται με μεγαλύτερη σφοδρότητα είναι αυτά που έχουν σχέση με το ύψος των κατακρημνισμάτων και την ένταση των βροχοπτώσεων, όπως: οι πλημμύρες, οι κατολισθήσεις, οι διαβρώσεις και μακροχρόνια οι εδαφικές υποχωρήσεις εξαιτίας της στράγγισης των υπόγειων υδροφορέων.

Στόχος του προτεινόμενου ΣΠΣ είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την εκδήλωση των καταστροφικών φαινομένων, των μηχανισμών με τους οποίους εξελίσσονται αλλά και των τεχνικών – μεθόδων με τις οποίες μπορούν να ανασχεθούν, με απώτερο στόχο πάντα την προστασία του κοινωνικού συνόλου.

Σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων και εφαρμογές μικροελεγκτών στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων – 3ος κύκλος

Βασικός στόχος του προτεινόμενου ΣΠΣ είναι να καλύψει τις ανάγκες για εκπαίδευση με

πρακτική (Hands-on) εργαστηριακή εξάσκηση σε μεταπτυχιακό επίπεδο αποφοίτων Πολυτεχνικών Σχολών και Πληροφορικής σε μεθοδολογίες ψηφιακής σχεδίασης πολύπλοκων συστημάτων με χρήση προηγμένων τεχνολογιών
μικροηλεκτρονικής (Systems-on-Chip, Field Programmable Gate Arrays) και ενσωματωμένων συστημάτων (embedded systems). Έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση στην χρήση των παραπάνω τεχνολογιών για την ανάπτυξη εφαρμογών με αξιοποίηση σύγχρονων μικροελεγκτών και των αντίστοιχων ροών σχεδίασης και ανάπτυξης με έμφαση στις εφαρμογές δικτύων αισθητήρων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things, IoT). Οι εφαρμογές ενδιαφέροντος εστιάζουν στις ασύρματες επικοινωνίες σε περιβάλλοντα δικτύων αισθητήρων, που αποτελεί ένα ολοένα αναπτυσσόμενο τομέα απαιτώντας νέες τεχνικές και πρωτόκολλα για επιτυχημένη επικοινωνία, και ενδεικτικά περιλαμβάνουν διασύνδεση Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων, Δικτύων Ελεγκτών Αυτοματισμών και Ηλεκτρο-μηχανικών μερών και άλλων εφαρμογών και αποτελεσματική διαχείριση των δεδομένων τους.


Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού – 3ος κύκλος

Στόχος του Προγράμματος είναι η υψηλού επιπέδου κατάρτιση προγραμματιστών στο

αντικείμενο της ανάπτυξης ψυχαγωγικού λογισμικού (ΨΛ) (game development). Το Πρόγραμμα βασίζεται κυρίως σε εργαλεία ανοικτού
λογισμικού στην “οικογένεια” της γλώσσας Python (Python, PyGame, Blender, Panda3D), όμως γίνονται αναφορές και σε άλλα παρόμοια εργαλεία, πάντα με στόχο την ανάπτυξη τελικού προϊόντος. Απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους που σκοπεύουν να ασχοληθούν είτε ερασιτεχνικά είτε επαγγελματικά, είτε σε ατομικό είτε σε εταιρικό επίπεδο με το αντικείμενο της ανάπτυξης ψυχαγωγικού λογισμικού – βιντεοπαιχνιδιών.

Βιομιμητική Τεχνολογία – 3ος κύκλος

Η Βιομιμητική Τεχνολογία αποτελεί μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη επιστημονική

eξειδίκευση, διεθνώς. Η Βιομιμητική Τεχνολογία αφορά πράξεις μίμησης πετυχημένων βιοδομών που υπάρχουν στην έμβια ύλη της φύσης για δημιουργία νέων προϊόντων τεχνολογίας και υπόσχεται να συμβάλλει με καινοτομίες στην κατεύθυνση
της ανάπτυξης και μιας ήπιας ενεργειακά εποχής. Δομές και ιδιότητες ζωντανών οργανισμών που αποκάλυψε η επιστημονική έρευνα χρησιμοποιούνται ήδη από την τεχνολογία δημιουργώντας χρηστικές ιδιότητες, ανταλλακτικές αξίες και θέσεις εργασίας. Με μίμηση ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών έμβιων οργανισμών που έχουν αποδεδειγμένα αποκριθεί επιτυχώς σε καταπονήσεις από διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες,
προκύπτουν στις μέρες μας νέα τεχνολογικά προϊόντα με ποικίλες εφαρμογές (π.χ. αδιάβροχες, υγροσκοπικές, οπτικές, κ.α.).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *