ΔΟΕ: Συνάντηση Δ.Σ. με Α.Σ.Ε.Π. – Έγγραφο Νομικής Συμβούλου για παράβολο

Σε επικοινωνία του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με τη διοίκηση του Α.Σ.Ε.Π., έπειτα από το αίτημα για συνάντηση που απευθύναμε στις 21/11/2019, ορίστηκε συνάντηση για τη Δευτέρα 25/11/2019.

Στη συνάντηση θα τεθούν όλα τα προβλήματα που έχουν ανακύψει με την έκδοση των προσωρινών πινάκων της Ειδικής Αγωγής.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που παρουσιάζεται, είναι η πιθανότητα αποκλεισμού των υποψηφίων που δεν κατέβαλαν το παράβολο εξ αιτίας των ασαφών οδηγιών και της βεβαιότητας ότι η πληρωμή είχε δρομολογηθεί μέσω τραπέζης αφού έχοντας συμπληρώσει το ΙΒΑΝ, πήραν το μήνυμα ότι η αίτησή τους ήταν ενεργή και υποβλήθηκε με επιτυχία καθώς και αριθμό πρωτοκόλλου δίχως να λάβουν ειδοποίηση εκκρεμότητας πληρωμής. Οι συνάδελφοι αυτοί που επιχειρούν, τώρα που αντιλήφθηκαν το πρόβλημα, να πληρώσουν το παράβολο μέσω τραπέζης ή μέσω taxis δεν το επιτυγχάνουν γιατί το παράβολο έχει ακυρωθεί.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έπειτα από την επικοινωνία του με τη νομική σύμβουλο (επισυνάπτουμε σχετικό σημείωμά της) καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Οικονομικών να συνεργαστούν και να προχωρήσουν σε ρυθμίσεις ώστε να δοθεί η δυνατότητα πληρωμής του αρχικού παραβόλου (ο αριθμός του οποίου δηλώθηκε στην κατάθεση της αίτησης στο Α.Σ.Ε.Π.) για  να αποφευχθεί ο αποκλεισμός των συναδέλφων.

Πατήστε ΕΔΩ για να το κατεβάστε σε PDF

Με αφορμή δεκάδες ερωτήματα, που τίθενται αναφορικά με την προκήρυξη 3ΕΑ/2019 για την πρόσληψη εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και το ζήτημα, που έχει ανακύψει με την μη πληρωμή των παραβόλων εκ μέρους πολλών υποψηφίων, θα ήθελα να θέσω υπόψη σας τα κάτωθι:

1] Σύμφωνα με την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να λάβει υπόψη του δικαιολογητικά τα οποία δεν θεωρούνται νέα, αλλά αποτελούν συμπλήρωση των ήδη υφιστάμενων δικαιολογητικών και η ύπαρξή τους συνέχεται με τα ήδη υποβληθέντα.  Με βάση την κατεύθυνση αυτή της νομολογίας, δύναται να ξεπεραστεί το θέμα της μη εμπρόθεσμης πληρωμής του παραβόλου, εφόσον αυτό εξοφληθεί και το Α.Σ.Ε.Π. υιοθετήσει την εν λόγω ερμηνεία.

2] Με βάση τα ανωτέρω, εφόσον γίνουν δεκτά από το Α.Σ.Ε.Π., επιβάλλεται η υποβολή ενστάσεως, σχέδιο του οποίου και ετοιμάζω για λογαριασμό της Δ.Ο.Ε., αφού πρώτα γίνει η πληρωμή του ήδη υφιστάμενου παραβόλου, που είχε συνυποβληθεί με την υποψηφιότητα.

3] Λοιπά θέματα, που σχετίζονται με υποψηφίους, που ομοίως αποκλείστηκαν ή απώλεσαν αριθμό μορίων, αντιμετωπίζονται ομοίως στο σχέδιο ενστάσεως, που καταρτίζω και παρακαλώ να τεθούν υπόψη μου, για να συμπεριληφθούν στο κείμενο.

Παραμένω στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

            Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα

            Δικηγόρος

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *