Δικτυακή πλατφόρμα βεβαίωσης κτήσης τίτλου σπουδών ΑΕΙ ανέπτυξαν ΕΚΠΑ και ΑΠΘ

Το eDiplomas αφορά σε μια νέα δικτυακή πλατφόρμα βεβαίωσης κτήσης τίτλου σπουδών ΑΕΙ. Μέσω αυτής, ο πολίτης κάτοχος τίτλου σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ μπορεί, χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό του στο TAXISNet, να παραχωρήσει την άδεια σε ένα φορέα (δημόσιο οργανισμό ή εταιρεία), να λάβει πληροφορίες για τους τίτλους των σπουδών του. Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί τεχνολογίες που εξασφαλίζουν τόσο την προστασία των προσωπικών στοιχείων του πολίτη, όσο και την αυθεντικότητα των στοιχείων των τίτλων σπουδών.

Με τη χρήση τεχνολογιών ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης βεβαιώνεται η αυθεντικότητα των στοιχείων του τίτλου παρέχοντας πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένους φορείς.

Με λίγα μόνο κλικ και με την χρήση των κωδικών του TAXISnet, ο χρήστης εξουσιοδοτεί κάποιον τρίτο να αντλήσει δεδομένα για τους τίτλους σπουδών που κατέχει, με δυνατότητα ανάκλησης της πρόσβασης.


Φορείς με δικές τους εφαρμογές υποβολής στοιχείων υποψηφίων, μπορούν να συνδεθούν στο eDiplomas με χρήση καλά ορισμένων διεθνών προτύπων

Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *