Διεξαγωγή Ημερίδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), στο πλαίσιο της λειτουργίας της, διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023 με στόχο την ευρύτερη ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

Η Ανώτατη Διοίκηση καθώς και το σύνολο των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις διαδικασίες του Εσωτερικού Ελέγχου που αφορούν στο σύνολο των λειτουργιών του Πανεπιστημίου και ενισχύουν την ακεραιότητα και τη διαφάνεια, προσθέτοντας αξία σε αυτό.

ΟΠρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., Καθηγητής Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, απηύθυνεχαιρετισμό και εξέφρασε την ισχυρή βούληση της Διοίκησης να προάγει την κουλτούρα σε θέματα διαφάνειας και ακεραιότητας.

Στην ημερίδα συμμετείχε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) που εκπροσωπήθηκε από την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας, κυρία Μαρία Κωνσταντινίδου, η οποία χαιρέτησε την πρωτοβουλία του Ε.Α.Π. για τη διοργάνωση της ημερίδας ευαισθητοποίησης και αναφέρθηκε στην προστιθέμενη αξία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, στην αποτελεσματική επίτευξη των στόχων ενός φορέα καθώς και στον ρόλο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και την υποστήριξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των φορέων.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Ε.Α.Π., κυρία Ελένη Πανίτσα, ανέλυσε τη δομή και το πλαίσιο λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στο Πανεπιστήμιο και τη συμβολή του στην ορθή λειτουργία αυτού, ενώ υπογράμμισε τη συνεχή υποστήριξη της Ε.Α.Δ. στη λειτουργία της Μονάδας. Επίσης, αναφέρθηκε στην τήρηση, από την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, της νομοθεσίας για τον εσωτερικό έλεγχο (ν.4795/2021) κατά την εκτέλεση του έργου της, λαμβάνοντας υπόψη και τα Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και τις καλές πρακτικές του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.

Στην τοποθέτησή της η Νομική Σύμβουλος του Ε.Α.Π., κυρία Αριστέα Μαρούντα, επεσήμανε τις καινοτομίες του ενιαίου θεσμικού πλαισίου για το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και τη σύσταση σύγχρονων Μονάδων σε όλο τον δημόσιο τομέα.

Στην ημερίδα συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών Ελεγκτών του Δημόσιου Τομέα του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας, Δρ. Ανδρέας Ροδάκος, ο οποίος ανέπτυξε θέματα καλών πρακτικών στο πλαίσιο της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου και της καλλιέργειας της συνεργασίας της Μονάδας εντός του φορέα.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε  την ημερίδα στο επίσημο κανάλι του Πανεπιστημίου στο YouTube: (29) Ημερίδα Εσωτερικού Ελέγχου – Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – 28/07/2023 – YouTube

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *