Διεξαγωγή Επιστημονικού Συνεδρίου “Ο Καβάφης στην εποχή του” του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Αρχείου Καβάφη του Ιδρύματος Ωνάση

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Επιστημονικό Συνέδριο «Ο Καβάφης στην εποχή του», που διοργανώθηκε από τις 20 Οκτωβρίου έως τις 22 Οκτωβρίου 2023 στο Παράρτημα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Αθήνα.

Σκοπός του Συνεδρίου ήταν να διερευνήσει την περίοδο κατά την οποία ο πνευματικός βίος και το δημιουργικό έργο του Κ. Π. Καβάφη διασταυρώθηκαν με συγγραφείς, με δίκτυα λογίων και βιβλίων και με πολιτισμικές «ζώνες επαφής» στην Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Ευρώπη. Στο Συνέδριο εξετάστηκαν, μεταξύ άλλων, η συγχρονική πρόσληψη του καβαφικού έργου, οι δημιουργικές πρακτικές και οι αναγνωστικές συνήθειες του ποιητή, οι αλληλεπιδράσεις του με συγγραφείς και πνευματικούς ανθρώπους της εποχής του, οι παλαιότερες μεταφράσεις του έργου του και οι σχέσεις του Καβάφη με άλλα πεδία των τεχνών και των επιστημών. Ακόμα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου αξιοποιήθηκαν ερευνητικά, σε ευρεία κλίμακα, τεκμήρια της Ψηφιακής Συλλογής Αρχείου Καβάφη, καθώς και της Βιβλιοθήκης του ποιητή, τα οποία φωτίζουν σημαντικές όψεις του βίου και του έργου του.

Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Αρχείο Καβάφη Ιδρύματος Ωνάση, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Καβαφική κριτική: τα πρώτα 50 χρόνια. Συγκέντρωση, φιλολογική επεξεργασία και σχολιασμός των κριτικών δημοσιευμάτων για τον Κ. Π. Καβάφη και το έργο του, 1891-1940», το οποίο εκπονείται στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Συμμετείχαν με ανακοίνωση περισσότεροι από 30 επιστήμονες και ερευνητές, από δέκα ελληνικά ΑΕΙ και ερευνητικά ιδρύματα καθώς και από τα πανεπιστήμια του Βερολίνου, της Βιέννης, της Κύπρου και της Πάδοβα. Οι ανακοινώσεις του συνεδρίου θα κυκλοφορήσουν σε συλλογικό τόμο το 2024.

Στην Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου συμμετείχαν οι καθηγητές Τάκης Καγιαλής (ΕΑΠ, Πρόεδρος), Λάμπρος Βαρελάς (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Αναστασία Νάτσινα (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Χριστίνα Ντουνιά (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας) και  Γιάννης Παπαθεοδώρου (Πανεπιστήμιο Πατρών).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *