Διακήρυξη ΟΛΜΕ-ΔΟΕ για τη Δημόσια εκπαίδευση, τους μαθητές, την κοινωνία

Athens Declaration

Για τη δημόσια εκπαίδευση, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, την κοινωνία

Οι δυο Ομοσπονδίες, Δ.Ο.Ε. και Ο.Λ.Μ.Ε. σταθερά προσανατολισμένες στην υπεράσπιση της δημόσιας εκπαίδευσης, έχουν δώσει όλα τα χρόνια της δράσης τους σκληρούς αγώνες στην κατεύθυνση αυτή. Ο πιο πρόσφατος κρίκος στην αλυσίδα αυτών των αγώνων και των δράσεων στο πλαίσιό τους, είναι η συμμετοχή τους από κοινού στην ανεξάρτητη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από ομάδα πανεπιστημιακών δασκάλων, με τον τίτλο «Η Δημόσια Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Όψεις και τάσεις μιας αναδυόμενης ιδιωτικοποίησης», η οποία είναι ενταγμένη στη δράση της Εκπαιδευτικής Διεθνούς «Παγκόσμια ανταπόκριση αντίδραση στην εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης». Η έρευνα, ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων, πρωτοβουλιών και δράσεων που θα έχουν ως στόχο την ουσιαστική στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης, από την πολιτεία, με την υιοθέτηση των θέσεων του συνδικαλιστικού κινήματος, για ενίσχυση των μισθών των εκπαιδευτικών, επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη και θωράκισή τους καθώς και ενίσχυση όλων των δημόσιων εκπαιδευτικών δομών και προγραμμάτων που έχουν πληγεί βάναυσα όλα τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Δ.Ο.Ε. και ΟΛΜΕ αξιοποιώντας τα πορίσματα της έρευνας ενισχύουν τη δράση τους για ισχυρή δημόσια εκπαίδευση, με την διάχυσή τους σε όλη την εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα καθώς και στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας μέσα από σειρά πρωτοβουλιών που πρόκειται να αναλάβουν, όπως: • Πραγματοποίηση συναντήσεων με την κυβέρνηση καθώς και όλα τα κόμματα του κοινοβουλίου επιδιώκοντας τη δέσμευσή τους για συστράτευση στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της παιδείας ως δημόσιο αγαθό. • Άσκηση πίεσης στην κυβέρνηση για γενναία αύξηση της χρηματοδότησης της δημόσιας εκπαίδευσης με κρατική δαπάνη. • Πραγματοποίηση περιφερειακών συσκέψεων με τις τοπικές εκπαιδευτικές οργανώσεις, τις ενώσεις γονέων, τους συλλόγους γονέων και τα κατά τόπους Παιδαγωγικά και άλλα Τμήματα των Πανεπιστημίων, με προβολή τους στα Μέσα Ενημέρωσης, μέσα από τις οποίες θα προκύψει η συμπόρευσή μας στον αγώνα για: ➢ Καταπολέμηση κάθε προσπάθειας υπονόμευσης του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης και αντιμετώπιση κάθε εγχειρήματος στοχοποίησης και απαξίωσής της (από ΜΜΕ, κυβερνήσεις, ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς που αποβλέπουν στην ενίσχυση της δυσπιστίας των γονέων και ευρύτερα της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στη δημόσια εκπαίδευση). ➢ Αποτροπή της εμπορευματοποίησης-ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης με τη λήψη πολιτικών, οικονομικών και θεσμικών μέτρων για την πλήρη εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, ολοήμερο δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο για όλους τους μαθητές που θα καλύπτει το σύνολο των εκπαιδευτικών τους αναγκών, ισχυρή γενική και τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση και άλλες μορφές (σε γυμνάσια και λύκεια, σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, μουσικά, καλλιτεχνικά, διαπολιτισμικά, προσφυγική εκπαίδευση, σχολεία φυλακών κ.α.), παροχή αντισταθμιστικών εκπαιδευτικών μέτρων από την πολιτεία (π.χ. ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενισχυτική διδασκαλία, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας…). ➢ Λήψη ιδιαίτερης μέριμνας και πολυτροπικής στήριξης των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων σε όλο το εύρος του εκπαιδευτικού μας συστήματος, στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Ο αγώνας μας έρχεται από το παρελθόν των συλλογικών αγώνων για γνήσια δημόσια εκπαίδευση στοχεύοντας στις νίκες του μέλλοντος. Για τη δημόσια εκπαίδευση, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, την κοινωνία.

Δ.Ο.Ε. Ο.Λ.Μ.Ε

Για να δείτε το αρχείο σε pdf … εδώ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *