Διαδραστικό Ευρωπαϊκό Σχολείο: Τα παιδιά έχουν δικαιώματα και τον τρόπο να ενημερώνονται για αυτά.

Είναι πλέον ο δεύτερος χρόνος δράσης του Ευρωπαϊκού προγράμματος “Save My Life With My Rights” στα πλαίσια του Erasmus+ με κωδικό 2016-1-TR01-KA219-033936 και οι μαθητές σε δημοτικά σχολεία πέντε χωρών, μέσα από δράσεις ενσυναίσθησης και παιγνιώδη περιβάλλοντα, έρχονται σε επαφή με τα δικαιώματά τους.

Δάσκαλοι από την Ελλάδα, Τουρκία, Βουλγαρία, Ιταλία και Ρουμανία έχουν χαρτογραφήσει τη “Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού” των Ηνωμένων Εθνών και έχουν μετασχηματίσει τα άρθρα από ένα συνονθύλευμα λέξεων, συχνά ακατανόητων για τους μικρούς μας ήρωες, σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες διανθισμένες με στοχευμένες επισκέψεις και δράσεις.

Οι μαθητές μεταξύ των πέντε δημοτικών σχολείων, ανταλλάσσουν ιδέες και απόψεις μέσα από διαδικτυακές αφίσες, διαδραστικά ηλεκτρονικά βιβλία, τηλεδιασκέψεις κ.α.. Οι δράσεις βασισμένες στη μέθοδο CLIL (Content Language integrated Learning), επιτρέπουν την αβίαστη εκμάθηση και εξάσκηση των μαθητών στις ξένες γλώσσες καθώς η ανάγκη για επικοινωνία και απεικόνιση των προσεγγίσεών τους, τους κινητοποιεί να διερευνήσουν, αναζητήσουν και τελικά ανακαλύψουν τα δικά τους μαθησιακά μονοπάτια

Την Ελλάδα στο πρόγραμμα, εκπροσωπεί το ιδιωτικό δημοτικό ΔΕΣ – Διαδραστικό Ευρωπαϊκό Σχολείο στην Βάρκιζα, Αττικής. Η εμπνεύστρια του ΔΕΣ, Δρ. Μπίλη Κωνσταντάρα, παρουσίασε στην πρόσφατη συνάντηση εργασίας στα πλαίσια του έργου που έγινε στην Βάρκιζα, τη διαθεματικότητα των δράσεων μέσα από την προσέγγιση των Πολλαπλών Ευφυιών (Howard Gardner -“The Theory of Multiple Intelligences”, 1983). Όπως χαρακτηριστικά αναλύει η Δρ. Μπίλη Κωνσταντάρα, μέσα από την ανάπτυξη διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων κάθε μαθητής στο ΔΕΣ ανακαλύπτει τα ταλέντα του, μαθαίνει με τον τρόπο που αγαπά, επενδύει στη γνώση όντας ο ίδιος παραγωγός της.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ “Save My Life With My Rights” αποτελεί μια πρωτότυπη προσέγγιση κινητοποίησης των μαθητών σε μικρή ηλικία, ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες και διεκδικητές ενός καλύτερου κόσμου. Τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν τη διαφορετικότητα και να αντιλαμβάνονται τις καλές πρακτικές που αφορούν τη ισότιμη διαβίωση.

Επιστημονικός υπεύθυνος για το πρόγραμμα είναι ο Δρ. Πέτρος Γεωργιακάκης, διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης στο ΔΕΣ και Μέντορας STEM (Science Technology Engineering & Mathematics).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *