Δελτίο τύπου της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Δημοσίων ΙΕΚ για τις τρέχουσες συνθήκες λόγω της εξάπλωσης του COVID-19

Η Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΠΑΝΕΔΔΙΕΚ) συμμετέχει στην αγωνία και τον προβληματισμό όλων για το πότε θα λήξει η καραντίνα, τι θα γίνει με το εξάμηνο, πότε θα ξεκινήσουν τα μαθήματα, πως θα γίνουν τα εργαστηριακά μαθήματα, ποια μέτρα πρόληψης και υγιεινής θα ληφθούν κλπ.

Η ΠΑΝΕΔΔΙΕΚ έχει προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες στη ΓΓΕΕΚ&ΔΒΜ, προκειμένου να μεριμνήσει για την αντιμετώπιση όλων των παραπάνω ζητημάτων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Επίσης διαβεβαιώνει, ότι όλοι οι Διευθυντές των Δ.ΙΕΚ και το διοικητικό προσωπικό θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, προκειμένου να υλοποιήσουν την κατάρτιση των υπολειπομένων ωρών, συμπεριλαμβανομένης της Πρακτικής Άσκησης και Μαθητείας, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα τεθούν από τη Πολιτεία, προκειμένου να ολοκληρωθεί το Εαρινό εξάμηνο 2020A, με την αγαστή συνεργασία εκπαιδευτών και καταρτιζομένων μας.

Δείτε συνημμένα το δελτίο τύπου

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *