ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στο Τοπικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Ανακυκλώνω παίζοντας»

Με έγγραφό  της η ΔΔΕ Πειραιά προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς (δια μέσω της σχολικής μονάδας υπηρέτησης) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Τοπικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

«Ανακυκλώνω παίζοντας»,

να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018.

Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:

α) Η υλοποίηση προγράμματος στη σχολική μονάδα με περιεχόμενο σχετικό με το θέμα του Δικτύου β) Η συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής (επισυνάπτεται) και η εμπρόθεσμη αποστολή της στο grperiv@dide-peiraia.att.sch.gr

Οι σχολικές μονάδες που συμμετείχαν στο Δίκτυο κατά το σχολικό έτος 2016-2017 παρακαλούνται να επικαιροποιήσουν τη συμμετοχή τους.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την αίτηση συμμετοχής σε μορφή pdf 

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση Ίδρυσης Τοπικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *