Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού: Μαθητικός Διαγωνισμός δημιουργίας θεατρικών έργων, με τίτλο «Acting for children’s rights! Τα δικαιώματα του παιδιού γίνονται θεατρικό έργο»

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού διοργανώνει Πανελλαδικό Εφηβικό Διαγωνισμό συγγραφής θεατρικών έργων είτε πρωτότυπων είτε εμπνευσμένων από άλλα καλλιτεχνικά έργα, με θέμα τα δικαιώματα των παιδιών, που θεμελιώνονται στη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Σκοπός είναι η προώθηση και διάδοση των δικαιωμάτων του παιδιού σε μαθήτριες/μαθητές και ευρύτερο κοινό πανελλαδικά μέσα από την ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής έκφρασης των εφήβων στις τέχνες της συγγραφής και του θεάτρου.

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη και τις σχετικές πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση έγκρισης του διαγωνισμού.

Με τον διαγωνισμό μας θέλουμε να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών, όπως ορίζονται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που αποτελεί νόμο υπερνομοθετικής ισχύος από το 1992 (Ν2101/92) αλλά και να ενθαρρύνουμε τα ίδια τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα τα δικαιώματά τους, να εμπνευστούν από αυτά και να εκφραστούν δημιουργικά.
Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο κατηγορίες συμμετοχής, με την μία να αφορά μαθητές/τριες Γυμνασίου (ηλικίες 12 -15 ετών) και την άλλη μαθητές/τριες Λυκείου (15-18 ετών). Η συμμετοχή θα μπορεί να είναι είτε ατομική, από μεμονωμένο μαθητή/μαθήτρια
είτε συλλογική από ομάδα έως και τριών ατόμων.
Εντός της προθεσμίας του διαγωνισμού (Φεβρουάριος 2024 – Μάιος 2024), οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα πρέπει να υποβάλουν ένα πρωτότυπο ή διασκευασμένο έργο, το οποίο στην συνέχεια θα αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή.

Η συμμετοχή πρέπει να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού festivaltheatrikouergou@ddp.gr ως την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 με τον τρόπο που ορίζεται στους όρους συμμετοχής

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *