Γ. Μαυρωτάς: Συνεχίζεται η εργασιακή ομηρία των εκπαιδευτικών που μετατάχθηκαν από τη Β’ βάθμια στην Α’ βάθμια Εκπαίδευση

Με αφορμή τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ 86 (πρώην ΠΕ19-20) και ΠΕ91 (πρώην ΠΕ32 και ΠΕ18.41) που μετατάχθηκαν το 2016 από τη Β’ βάθμια στην Α’ βάθμια Εκπαίδευση, και καθώς η αρχική ερώτηση που είχε καταθέσει το Ποτάμι στις 27/06/2017 δεν έχει ακόμα απαντηθεί εδώ και πλέον 8 μήνες, ο βουλευτής Αττικής και Γραμματέας Κοινοβουλευτικού Έργου του Ποταμιού Γ. Μαυρωτάς, επαναφέρει το θέμα στη Βουλή με νέα ερώτησή του προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Γαβρόγλου.

Μέχρι και σήμερα το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει προβεί στην έκδοση Απόφασης για την οριστική τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες της Α’ βάθμιας εκπαίδευσης των συσταθέντων οργανικών θέσεων, διατηρώντας έτσι τους εν λόγω εκπαιδευτικούς σε καθεστώς εργασιακής ομηρίας και αβεβαιότητας, επισημαίνει ο κ. Μαυρωτάς, ενώ η συγκεκριμένη καθυστέρηση συνιστά άνιση μεταχείριση μεταξύ των εκπαιδευτικών και αντίκειται στις αρχές της χρηστής διοίκησης.

Ο βουλευτής του Ποταμιού ζητά ενημέρωση για τις πραγματικές αιτίες της καθυστέρησης αυτής, μετά και την οριστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τις μετατάξεις, αλλά και για το πότε εκτιμάται η έκδοση της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς: Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Οριστική-οργανική τοποθέτηση εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ 86 (πρώην ΠΕ19-20) και ΠΕ91 (πρώην ΠΕ32 και ΠΕ18.41) που μετατάχθηκαν από τη Β’ βάθμια στη Α’ βάθμια Εκπαίδευση»

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 172260/Ε1/17-10-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύσταση κλάδων και οργανικών θέσεων Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Πληροφορικής, Δραματικής Τέχνης και Θεατρικών Σπουδών εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 3391/Β’/20-10-2016), συστάθηκαν οργανικές θέσεις για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς των συγκεκριμένων ειδικοτήτων, οι οποίοι μετατάχθηκαν από τη Β’ βάθμια στην Α’ βάθμια εκπαίδευση, δυνάμει της παρ. 11 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013.

Για το εν λόγω το θέμα, το Ποτάμι κατέθεσε την υπ’αριθμ. 6696/27-06-2017 Ερώτηση στη Βουλή, ζητώντας να ενημερωθεί για τους λόγους της καθυστέρησης οριστικής τοποθέτησης των παραπάνω εκπαιδευτικών, στην οποία όμως ο Υπουργός Παιδείας κ. Γαβρόγλου δεν έχει δώσει απάντηση μέχρι και σήμερα.

Μάλιστα μετά και την πρόσφατη οριστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμό 3204/2017, σύμφωνα με την οποία αφενός οι μετατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 κρίθηκαν συνταγματικές, αφετέρου παραμένουν σε ισχύ και ανεπηρέαστες οι μετατάξεις για τις μη κοινές ειδικότητες και τις διοικητικές θέσεις, ανοίγει ο δρόμος για την οριστική επίλυση του ζητήματος από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.).

Στο παραπάνω έρχονται να προστεθούν και οι αλλαγές που επέφερε το άρθρο 29 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» με το οποίο διαμορφώθηκαν οι νέοι κλάδοι και οι ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού της Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης.

Μέχρι σήμερα όμως το ΥΠ.Π.Ε.Θ. εξακολουθεί να μην προχωρά στην έκδοση Απόφασης για την κατανομή στις σχολικές μονάδες της Α’ βάθμιας εκπαίδευσης των συσταθέντων οργανικών θέσεων, διατηρώντας τους εν λόγω εκπαιδευτικούς σε καθεστώς εργασιακής ομηρίας και αβεβαιότητας. Προκαλεί εύλογες απορίες λοιπόν, τόσο γιατί δεν υλοποιήθηκε η διαδικασία οριστικής – οργανικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20 (τώρα ΠΕ 86), ΠΕ32 και ΠΕ18.41 (τώρα ΠΕ91), όσο και η άρνηση του Υπουργείου να δώσει τόσο καιρό απαντήσεις μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Επιπλέον το γεγονός ότι έχουν οριστεί και οι ομάδες σχολείων κάθε Διεύθυνσης Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης με επικαιροποιημένες αποφάσεις των κατά τόπους ΠΥΣΠΕ και των οικείων Διευθυντών Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης, καθιστά την κατανομή των οργανικών θέσεων σε σχολικές μονάδες και την οριστική οργανική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε αυτές, άμεσα εφικτή.

Επειδή η παραπάνω καθυστέρηση της Πολιτείας δεν εμπίπτει στους κανόνες της χρηστής διοίκησης και αντίκειται στην αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των πολιτών και εν προκειμένω των εκπαιδευτικών.

Και επειδή η οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών δημιουργεί αίσθημα εργασιακής ασφάλειας και προάγει το παρεχόμενο από αυτούς εκπαιδευτικό έργο, καθώς εξασφαλίζει τη συνέχισή του με ευνοϊκότερες συνθήκες αφού αποτρέπεται η διαρκής εναλλαγή εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες, με ό,τι δυσμενές αυτό συνεπάγεται για τους μαθητές των ηλικιακών ομάδων της Α’ βάθμιας εκπαίδευσης.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποιοι είναι οι λόγοι που επιβάλλουν την καθυστέρηση έκδοσης Υπουργικής Απόφασης για την κατανομή ανά ομάδα σχολικών μονάδων των συσταθέντων οργανικών θέσεων των ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ86 και ΠΕ91 της Α’ βάθμιας εκπαίδευσης;

2. Ισχύει ότι ο λόγος καθυστέρησης σχεδόν 1,5 χρόνο μετά, αποτελεί η εύρεση συμβιβαστικής λύσης για τους εκπαιδευτικούς της δεύτερης ξένης γλώσσας (γαλλικής και γερμανικής) στην Α’ βάθμια εκπαίδευση, όπως αναφέρεται στην από 03/12/2017 Ανακοίνωση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας μετά τησυνάντηση με την ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. την 01/12/2017;

3. Πότε εκτιμάται η έκδοση της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης σε συνέχεια της Κ.Υ.Α. 172260/Ε1/17-10-2016;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *