Γυμνάσιο: Διδακτέα ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Θρησκευτικά, Ιστορία, Οικ. Οικονομία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Φυσική Αγωγή, Αρχαία Ελλ. Γλώσσα, Νεοελληνική Γλώσσα, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία-Γεωγραφία για το σχ. έτος 2020/21

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Τεχνολογία του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Ιστορία του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωλογίας – Γεωγραφίας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου και του μαθήματος της Τεχνολογίας του Ημερησίου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Οικιακής Οικονομίας, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, της Φυσικής Αγωγής, και των Θρησκευτικών του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020_2021

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *