ΓΕΕΘΑ: Μέχρι 31 Μαρτίου 2024 η κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2006

Από το ΓΕΕΘΑ γίνεται γνωστό ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι στρατεύσιμοι κλάσης 2027 (γεννηθέντες το 2026) είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής εντός του 1ου τριμήνου του 2024 δηλαδή μέχρι 31/3/2024.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τις σχετικές οδηγίες

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *