Β. Παληγιάννης: Ενημερωτικοί πίνακες προσλήψεων αναπληρωτών στην ΠΕ

Με βάση τα στοιχεία των υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας οι έως σήμερα προσλήψεις αναπληρωτών ανέρχονται σε 28.699.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σας παραθέτω τους παρακάτω πίνακες:

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕ 60
ΑΠΩΑΜΩ
ΣΥΝΟΛΟ4.0680
ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ/ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΑΠΩΑΜΩΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟTE 16303
ΣΥΝΟΛΟΠΕ058209217
ΣΥΝΟΛΟΠΕ061.1531001.253
ΣΥΝΟΛΟΠΕ079350359
ΣΥΝΟΛΟΠΕ081.466221.488
ΣΥΝΟΛΟΠΕ1171747764
ΣΥΝΟΛΟΠΕ706.10316.104
ΣΥΝΟΛΟΠΕ79.0165242694
ΣΥΝΟΛΟΠΕ8667746723
ΣΥΝΟΛΟΠΕ91.0181630846
ΣΥΝΟΛΟΠΕ91.0270575
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ11.67485212.526
ΣΜΕΑΕ – ΤΕ
Α.Π.Ω.Α.Μ.ΩΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟTE16.0140040
ΣΥΝΟΛΟΠΕ0617017
ΣΥΝΟΛΟΠΕ0876076
ΣΥΝΟΛΟΠΕ1187087
ΣΥΝΟΛΟΠΕ60,612160216
ΣΥΝΟΛΟΠΕ70,71943943
ΣΥΝΟΛΟΠΕ7973073
ΣΥΝΟΛΟΠΕ8692092
ΣΥΝΟΛΟΠΕ91.0163063
ΣΥΝΟΛΟΠΕ91.02202
ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΕΑΕ -ΤΕ1.60901.609
Δ.Υ.Ε.Π.
Α.Π.Ω.ΑΜΩΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟΠΕ0604545
ΣΥΝΟΛΟΠΕ08033
ΣΥΝΟΛΟΠΕ1102525
ΣΥΝΟΛΟΠΕ601130113
ΣΥΝΟΛΟΠΕ707535110
ΣΥΝΟΛΟΠΕ79.01044
ΣΥΝΟΛΟΠΕ8602828
ΣΥΝΟΛΟΠΕ91.02022
ΣΥΝΟΛΟ ΔΥΕΠ188142330
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ
Α.Π.Ω.Α.Μ.Ω.ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟΠΕ60+611.61801.618
ΣΥΝΟΛΟΠΕ 70+716.81206.812
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ8.4308.430
ΚΕΣΥ
ΣΥΝΟΛΟΠΕ60,6173
ΣΥΝΟΛΟΠΕ70,71123
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΣΥ196
ΣΥΝΟΛΟΠΕ 06 ΜΕΙΟΝ3
ΣΥΝΟΛΟΠΕ 11 ΜΕΙΟΝ3
ΣΥΝΟΛΟΠΕ60 ΕΥΡΩ2
ΣΥΝΟΛΟΠΕ70 ΕΥΡΩ5
ΣΥΝΟΛΟΠΕ70 ΜΕΙΟΝ18
ΣΥΝΟΛΟΠΕ70 ΤΥΖΕΠ1.509
ΑΠΩΑΜΩΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΑ27.70599428.699

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *