Βραβείο Jan Amos Comenius σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την υψηλού επιπέδου διδασκαλία σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκηρύσσει διαγωνισμό για τη βράβευση σχολείων που έχουν να επιδείξουν μεθόδους διδασκαλίας, οι οποίες αποτελούν έμπνευση και προσελκύουν μαθητές να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες ενεργής μάθησης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υποψηφιότητα μπορεί να θέσει κάθε τύπου σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στα σχολεία θα απονεμηθούν συνολικά 28 βραβεία ύψους 8.000 ευρώ το καθένα, εκπροσωπώντας ένα σχολείο ανά Κράτος-Μέλος. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 6 Φεβρουαρίου 2020, 17:00 (τοπική ώρα Βρυξελλών)

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε εδώ.

Ποιος ήταν ο Comenius;

Τα βραβεία δίνονται προς τιμήν του Τσέχου παιδαγωγού και ουμανιστή (1529- 1670), ο οποίος θεωρούσε την παιδεία ως μοναδικό μέσο βελτίωσης των ανθρώπινων κοινωνιών και αγαθό κοινό για όλους. Θεωρείται πατέρας της σύγχρονης εκπαίδευσης, καθώς υποστήριξε τη δια βίου μάθηση και ανέπτυξε τη λογική σκέψη σε σχέση με τη στείρα απομνημόνευση, υποστηρίζοντας παράλληλα την εκπαίδευση των φτωχών παιδιών και βοηθώντας την πρόσβαση των γυναικών στη μόρφωση. Ο ίδιος έγραψε το πρώτο βιβλίο Διδακτικής με τίτλο Didactica Magna (Μεγάλη Διδακτική).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *